افزودن نظر جدید

همچین هم جدید نیست به المیزان علامه طباطبایی نگاه کن که مال سی چهل سال پیشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.