افزودن نظر جدید

اغلب علما شیعه کورش را پیامبر الهی که پادشاهی همزمان داشته یا همان ذوالقرنین میدانند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.