افزودن نظر جدید

درباره تطبیق کوروش و ذوالقرنین طبق قرآن تنها سفر کردن او ملاک نیست، بلکه موارد و شاخصه های دیگری در قرآن برای پیدا کردن واقعیت ذوالقرنین وجود دارد. اگر در متن کتاب دانیال دقت می کردید و حتی یک بار مرور داشتید، متوجه می شدید که هیچ اشاره ای به ذوالقرنین بودن کوروش نشده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.