افزودن نظر جدید

برنامه های ری استارت رو گوش کنید تا بفهمید کوروش کبیر چه دین و آیینی داشته در هر دوره اولیای خدا وجود دارند. کوروش و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد . الان هم همینطور هیچ دینی وجود ندارد چون کتابها ازجمله انجیل و قرآن بعداز پیامبرانشان نوشته شدند. چرا محمد در زمان خودش قرآن را به نگارش درنیاورد، یا عیسی در زمان حیاتش. چون کتاب و دین لازم نیست و در هر زمانی ولی خدا موجود هست همانطور که محمد بعدازخود علی را جانشین خود کرد اما منحرفان شروع به نوشتن قرآن و آفرینش دین جدید کردند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.