افزودن نظر جدید

تاریخ نویسان اکثرا درباری بودن . و باید ببینید از نگاه دینی کوروش با کدامین اعتقاد حکومت میکرده همه میدونیم که دولت باستانی ایران تنها دولتی بود که برده گی و نفی و نهی کرد بله کوروش یهودیان رو پناه داد ما نمیتونیم بگیم یهودی بود شاید رفتاری انسان دوستانه داشته . در ان زمان هر کس خدای واحدی و پرستش میکرد مورد اذیت قرار می گرفت . درسته یهودیان خطایی مرتکبت شدن ولی گوساله نپرستیدن و حضرت موسی اون گوساله را اب کرد و در دهان ساحر ریخت . فقط این که ایمان به تثلیث داشته اهورامزدا اناهیتا و میترا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.