افزودن نظر جدید

ایشان اگر کاری کرده هَرگَش(وظیفش) بوده بیش از این ها بدهکارست.شما هم ان اندازه چشم یدوز تا زیر پایت واش(علف) سبز شود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.