افزودن نظر جدید

دوست گرامیف شما به کتاب کوروش نامه گزنفون مراجعه کنید و بعد مطلب خود را بیان کنید لطفا. منم طبق حرف و منطق شما می تونم بگم که اصلا کوروشی در تاریخ وجود نداشته است...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.