افزودن نظر جدید

اگر ممکن هست، منابعی که برای شناخت ایران باستان می توان استفاده کرد را بیان کنید، تشکر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.