افزودن نظر جدید

آقای نامحترم شما از نسل اعرابی هستید که درزمان پادشاهی یزد گرد سوم حمله عمر (دیو)(نا پاک مرد حوس باز) که جنگ جویانشانرا سر بریدند مردانشان رابه بردگی وزنانشان رابه کنیزی و سواستفاده جنسی .از آن روز نحس دیگر چهارده قرن ایران در تاریکی مانده . برای آسایش وآرامش مردم خیلی باید تلاش کرد .وکسی تا به این تاریخ نتوانسته همانندکوروش تلاش کنه.کسانی که در راس حکو مت بودند اگرکوروش را معرفی می کردن باید همانند کوروش می شدندکه کاری سخت وطاقت فرسا بوده است کوروش شخصیتی در تاریخ بوده که نمونه اش نبوده .چه بساکه برای ایران وایرانی خیلی زحمت کشیده است . یه خورده به خودتون بیاین ما همین الان داریم نون کوروش را می خوریم. کار شمانمک رو میخورین نمکدون میشکنین. کوروش منجی دلم وخواهد ماند.واجازه نخواهد داد لاشی های عرب پرست به مقدساتم اهانت وتهین نمایند کوروش زرتشتی بود. باسپاس فراوان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.