افزودن نظر جدید

کلمه ذوالقرنین یعنی کسی که رو سرش دو چیز شبیه شاخ داره یا روی تاجش دو شاخ وجود داره که با نقش برجسته ای که از کورش بزرگ پیدا شده و در اون نقش برجسته کورش ایستاده و تاجی با دو شاخ روی سرشه احتمال اینکه کورش بزرگ همان أوالقرنین بوده خیلی زیاد میشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.