افزودن نظر جدید

چی میگی اگه کوروش یهودیا رو ازاد کرد بد بود پس موسی احمق بود که یهودیا رو ازاد کرد از دست بتد پرستا همین طور یوسف و یعقوب هم احمق بودن پس کوروش مثل اغا محمد خانه یکیه دلیل بیار کوروش به نصف جهان حکومت میکرد مردی اثبات کن کوروش یک شهر رو مثل اغا محمد خان غارت کرد مثل کرمان کوروش رو یهودیا بزرگ نکردن بزرگ هست میگی ذوالقرنین نیست پس اسکندره هرکس فکر کنه که اسکندر ذوالقرنینه احمقی بیش نیست اونا به ایران حمله کردن نه کوروش برای احمقی که کتاب ندیده داری صحبت نمیکنی که ما رو سیا نکن شباهت اغا محمد خان و کوروش هم بگو
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.