تاریخ

شورای افسس سال 431
11/27/1391 - 19:12

بعد از شورای جنجالی قسطنطنیه و مناقشه بین اسقف اسکندریه(سیریل) با اسقف قسطنطنیه(نسطور)، امپراتور تئودوسیوس دوم، در سال 431 برای پایان دادن به این مناقشات تصمیم به تشکیل شورای سومی را گرفت در این شورا اصلی به نام آموزه تجسم تصویب شد.

حضرت عیسی
11/27/1391 - 02:56

در این نوشتار کوتاه اشاره ای به نسب حضرت عیسی مسیح علیه السلام از منظر کتاب مقدس و بعضی از شخصیتهای مطرح شده در نسب نامه خواهیم کرد. همچنین نسب نامه حضرت عیسی در عهد جدید را با نسبنامه کتاب اول تواریخ در عهد قدیم مقایسه خواهیم کرد.

شورای قسطنطنیه اول سال 381
11/25/1391 - 03:30

شورای اول قسطنطنیه در سال 381 میلادی تشکیل شد. طبق این شورا و اعتقاد نامه ای که تصویب شد، اعتقادات سه نفر مورد حمله واقع شد. و اعتقاد این سه نفر باطل معرفی شد. این سه نفر عبارت بودند از: آریوس، ماکدونیوس و آپولیاریس.

پولس
11/24/1391 - 15:05

در جهان مسیحیت حواریون از جایگاه خاصی بر خوردار هستند. در میان حواریون بعضی پررنگ تر و بعضی کم رنگ هستند. یکی از حواریون موثر در اعتقادات مسیحیت کسی است که خود ضد عیسی و مسیحی کش است اما ...

مسيحيت
08/23/1391 - 02:33

دين مسيحيت نيز مانند دين يهود بعد از مدتي كه حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ به آسمان عروج كرد، دست‌خوش تحريف و انحراف شد و مسيحيان داراي عقايد فاسد و گمراه شدند.

صفحه‌ها