مبلغی که از پطرس مهم تر شد

  • 1391/11/24 - 15:05
در جهان مسیحیت حواریون از جایگاه خاصی بر خوردار هستند. در میان حواریون بعضی پررنگ تر و بعضی کم رنگ هستند. یکی از حواریون موثر در اعتقادات مسیحیت کسی است که خود ضد عیسی و مسیحی کش است اما ...
پولس

در میان حواریون عیسی، تا زمانی که عیسی به صلیب کشیده نشده بود پطرس محبوب‌ترین حواری نزد عیسی بود. البته عیسی قبل از به صلیب کشیده شدنش هم پطرس را جانشین خود و بزرگ دیگر حواریون معرفی کرد. (۱).
با گذشت زمان شخصی به جمع حواریون وارد شد که اگر نگوییم در میان مسیحیان از جایگاهی بالاتر از پطرس برخوردار شد حد اقل شانه به شانه پطرس مقامش بالا رفت.
البته جایگاه این شخص که در انجیل به مراتب بالاتر از پطرس است. زیرا او شخصی است که از مجموع ۶۸۰ صفحه انجیل ۲۰۰ صفحه را به خود اختصاص داده است یعنی بیش از 35 درصد انجیل. این در حالی است که سهم پطرس فقط ۲۰ صفحه است. سهم پطرس ۱۰ درصد سهم حواری تازه وارد است.
سهم پطرس ۲ نامه و سهم حواری تازه وارد ۱۴ نامه است.
در مورد ویژگی‌های این حواری تازه وارد صحبت زیاد است اما در این فرصت قصد داریم که نکاتی را در مورد نامه های او بنویسیم.
در انجیل عیسی مسیح ۱۴ نامه از پولس به مناطق و روسای مختلف وجود دارد. او در نامه های خود معارفی را در مورد عیسی و مسیحیت بیان می‌کند این در حالی است که او نه تنها یک بار هم از عیسی درسی نگرفته است بلکه یک مسیحی کش حرفه ای و از دشمنان سرسخت عیسی بوده است. اولین شهید مسیحیت هم به تایید او بوده است. (2) لوقا در اعمال رسولان خود این موضوع را ذکر کرده است که البته لوقا قبل از ایمان آوردن پولس او را سولس می‌نامد. (3).
البته در کتاب اعمال رسولان لوقا نیز بخش عمده ای به پولس اختصاص دارد.
مهم‌ترین نامه پولس را نامه او به رومیان می‌دانند و حتی در معرفی این نامه در انجیل هزاره نو آمده است که :
«این نامه نظاممند ترین اثر پولس است زیرا به رساله ای الهیاتی و دقیق شباهت دارد تا نامه» (4).
او در نامه های خود معارفی در مسیحیت را رد و مواردی را از خود اضافه می‌کند مواردی که نه در کلام عیسی وجود دارد و نه حتی حواریون دیگر چیزی مانند آن‌را بیان کرده‌اند و حتی در برخی از موارد با مخالفت حواریون هم رو به رو می‌شود.
پانوشت: البته نا گفته نماند که در میان مسیحیان از تاریخچه پولس صحبت زیادی مطرح نمی‌شود.
----------------------------------------------------------------------------
1-کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل متی،19:16
2-کتاب مقدس، عهد جدید، اعمال رسولان 1:8
3-انجیل عیسی. چاپ هزاره نو، اعمال رسولان، پاورقی 1:9
4-انجیل عیسی. چاپ هزاره نو، معرفی نامه پولس

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.