انشعابات صوفیه

12/21/1396 - 08:42

تصوف به‌مرور زمان، گروه‌ها و فرقه‌های مختلفی پیدا کرد، که به‌دلیل تفکرات و اعتقادات خاص سران این فرقه‌ها، اختلاف و تضاد در بین آنان زیاد شد، به‌گونه‌ای که به یکدیگر نسبت کفر داده و حتی تا قتل بزرگان خود نیز پیش رفته‌اند.

07/29/1395 - 23:05

یکی از اعتقادات صوفیه در مسئله قطب، پیروی محض مریدان از وی است که حتی شیوخ و مجازین قطب در هر زمان، ناچار به اطاعت از او می‌باشند و حق دخالت با اوامر قطب و حتی مخالفت با او در انتخاب جانشین را هم ندارند، در صوفیه نعمت‌اللهیه، بعضی از متصوفه ازجمله معصوم علیشاه بر‌خلاف قطب زمان، مستقلا و با اختیار، جانشینی برای خود انتخاب کرده، که این عمل در اصل سلسله خدشه وارد می‌کند.

07/18/1395 - 09:04

یکی از مسائل اساسی در بین صوفیان، صحت و اصالت سلسله در بین آنان است که بزرگان و اقطاب صوفیه، ریاست و قطبیت را بدون داشتن اجازه‌نامه از قطب قبل صحیح ندانسته و ادعای چنین قطبی را مردود می‌دانند. میرزا حسن اصفهانی ملقب به صفی‌علیشاه، یکی از این صوفیانی بود که بدون داشتن اجازه، مدعی قطبیت در بین صوفیان شد.

04/01/1395 - 23:45

یکی از دعاوی هر یک از فرقه‌های صوفیه این است که راه رسیدن به حق و حقیقت فقط و فقط اوست و دیگر فرقه‌ها بر صراط حق نیستند. ادعای انحصارطلبی میان فرقه‌ها درحالی است که فرقه‌های متعدد صوفی مسلک وجود دارد و هر کدام هم همین ادعا را مطرح می‌کنند. در این مقام قصد داریم تا برخی از علل وجود فرقه‌های صوفیه را بیان کنیم.

03/26/1395 - 15:18

جواد نوربخش قطب فرقه سلسله منورعلیشاهی مونس علیشاهی از جمله اقطابی است که برای اثبات قطبیت خود اجازه نامه‌ای از طرف قطب قبلی یعنی مونس علیشاه نداشته و توانسته است با فعالیتهای گسترده و زد و بندها و حیله‌های فراوان به قطبیت برسد و حتی در جاهایی از دستگاه امنیتی رژیم پهلوی برای ساکت کردن مخالفین خود استفاده می‌کرده است.

03/24/1395 - 15:47

سلسله منور علیشاهی از جمله سلاسل نعمت اللهی است که در آن انقطاع‌های زیادی دیده می‌شود از جمله اجازه‌نامه نداشتن صادق علیشاه و جانشینش عبدالحسین ذواالریاستین که هیچ‌کدام از وفا علیشاه اجازه نامه‌ای نداشتند. همچنین عبدالحسین ذوالریاستین نیز به این امر اعتراف کرد که به هیچ‌یک از مریدانش اجازه نداده است و این چنین این سلسله بی‌اعتبار شد.

03/15/1395 - 16:00

صفی علیشاه بعد از مرگ رحمت علیشاه مرید محمدکاظم اصفهانی شد و از او جدا شد و او را زندیق و جاهل خواند و مرید منور علیشاه شد و از طرف او به‌عنوان شیخ سیار به هند و بعد از آن به تهران رفت اما وقتی در تهران کثرت مریدان را در اطراف خود دید در حالی‌که شیخ سیار بود ادعای قطبیت کرد و حیرت همگان را برانگیخت.

07/07/1394 - 07:52

دلایل فراوانی در تایید این نظریه وجود دارد که تصوف به عنوان نیرویی فکری در ایران امروز تدریجا اهمیت خود را از دست داده است. تصوف دستخوش تفرقه گشته و بر اثر کشمکش‌های فرقه گرایانه به زانو درآمده است. مشایخ قابل احترام عامه گذشته نیز درگذشته‌اند. نوشته‌های جدلی صوفیه امروزی در باب ادعاهایشان نسبت به جانشینی مشایخ راحل نیز مشایخ زنده را در چشم عامه بی اعتبار...

03/03/1394 - 19:11

با توجه به ادعایی که در فرقه صوفیه است مبنی به این که نباید در شجره هیچ بریدگی باشد و یَداً بيَد به امام معصوم (علیه السلام) برسد، تطبيق دادن این ادعا با واقعیت بسیار مشکل است. چرا که با بررسی تاریخی این مسئله متوجه خواهید شد که اتصال به امام معصوم در برخی از فرقه‌ها بسیار مشکل است نظیر فرقه کمیلیه که ادعا دارد حضرت علی (علیه السلام)...

بررسي صحت مطالب کتاب طرائق الحقايق
06/25/1392 - 10:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به گفته سخنگوي فرقه نعمت اللهيه گناباديه،مصطفي آزمايش، محمد معصوم نايب الصدر شيرازي نويسنده کتاب طرايق الحقايق در کتاب خود دست به جعلياتي زده که بدین جهت نقل قول از کتاب طرائق الحقايق خالي از اشکال نيست.

نعمت اللهی و اویسیه
04/19/1392 - 15:00

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بعضی فرقه های صوفیه، سلسله ی خود را با شخصیت سازی و افسانه سرایی به عصر ائمه می رسانند و به این ترتیب خود را منتسب به اولیاء الله کرده و وجه ی شرعی برای خود می تراشند و برخی دیگر بازی دیگری را پی گرفته اند

درویش خاکساریه
02/29/1392 - 02:17

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بسیاری از کارهای صوفیان ریشه و بنای اسلامی ندارد و از ابداعات متصوفه برای فریب عوام و تشنگانِ رسیدن به معرفت و حقیقت است.

فرق صوفیه (الهامیه)
02/15/1392 - 12:49

در ادامه ی معرفی فرق منحرف صوفی که اکثر ایشان به دلیل داشتن عقاید باطل و بدعت گونه از بین رفته و منسوخ شده اند، به گروهکی به نام الهامیه می رسیم.

قطب فعلی ذهبیه
02/10/1392 - 16:01

چای احمد و چای محمود از جمله منابع اقتصادی این فرقه می باشد . همچنین چاپ مصطفوی و چاپ احمدیه از این فرقه است ذهبیه هم اکنون در دزفول و شیراز فعالیبت زیادی دارند و در سالهای گذشته دست به توسعه فعالیتهای خود زده اند.

صفحه‌ها