اعتقادات

وحدت وجود و موجود؛ نقطه ی انحراف صوفیان
05/12/1392 - 11:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وحدت وجود و موجود از اعتقادات انحرافی صوفیه است که طی سالیان دراز، هنوز هم به آن معتقدند. ایشان می گویند: هیچ فکر و ایده ای را نباید منحرف دانست و رد کرد، به هیچ کس و هیچ چیز نباید بد گفت و همه را باید دوست داشت و محبت کرد، چون همه ی موجودات جلوه ای از خدا هستند

فرار به جلو، برای رهایی از اتهامات
05/10/1392 - 17:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تصوف مدعی است که می تواند انسان را به مراحلی از کمال رشد دهد. سوال این است که آیا با مسیری غیر از اسلام و آموزه های پیشوایانش این امر امکان پذیر است؟ و آیا با این سابقه ی ضد شیعی و ضد مذهب حقّه میتوان تا قلّه های کمال پرکشید؟

ملاک و معیار شناخت حق
05/09/1392 - 07:23

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ علوم و دستورات عرفانی که بواسطه ی منابع غیر اسلامی و نامعتبر توسط متصوفه گرفته شده و با قرآن و عترت همخوانی ندارند، مسیر صحیح خداشناسی و وصال به حق نیست

کشف و شهود
05/09/1392 - 07:00

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هر گروه و عده ای از متصوفه کشفیاتی مختص به خود دارند، یکی به زعم خود مطلبی را کشف می کند که دیگری خلاف آن را کشف کرده است

ریاضت ناشیانه، نتیجه ی دوری از الگوی الهی
04/26/1392 - 16:47

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مسئله ی ریاضت کشی و ترک لذائذ دنیوی و تحمل مشقت بار سختی ها، از پایه های تصوف در بدو شکل گیری بوده و سیره ی بزرگان آن دوری از نعمت های حلال، برخلاف آموزه های اسلام بوده است

انحرافات صوفیه
04/24/1392 - 03:10

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مشایخ تصوف، خود را باب مغفرت الهی معرفی کرده و این را کرامتی بزرگ برای خود می شمارند. نمونه های این ادعا در نوشته جات متصوفه به وفور دیده می شود.

بدعت در بیعت
04/16/1392 - 23:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از اموری مهمی که در جستجوی فرقه ی تصوف با آن برخورد می شود و از شریان های حیاتی تصوف فرقه ای محسوب می شود، بحث بیعت و بیعت گیری در تصوف است

ادعا نامه یا رساله ی رفع شبهات؟!
04/15/1392 - 17:41

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ متأسفانه کششی شیطانی در تصوف وجود دارد که صوفی را تا به حد خالق بالا برده و طبیعی است این شخص، دیگر از گفتار غیر صحیح و کذب خود و از تهمت هایی که زده، شرم نکرده و توبه نمی کند.

صوفیان، هادیان مسیر گمراهی!
04/15/1392 - 02:32

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تفسیر قرآن امری توقیفی بوده و تنها از عهده ی رسول خدا و جانشینان پاک و مطهرش بر می آید و این امر، مورد اتفاق و قبول تمامی شیعیان امامیه است

پشمینه پوشانِ مخالف شطحیات!
04/13/1392 - 21:14

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بزرگان صوفیه با نظرات خود در مورد شطحیات، بطلان آن را برای اهالی تصوف روشن کرده و جای شک و شبهه ای باقی نگذاشته اند.

مجلس شب جمعه دراویش به جای نماز جمعه
04/13/1392 - 12:18

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ القای صوفیه به مخاطبین خود که ظرایف عبادت خداوند نزد ایشان است و اگر عبادتی تعطیل شد، قطب آن را جایگزین عمل دیگری می کند.

صوفیه،شریک جنایات مستکبران
04/12/1392 - 02:39

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ادعای صلح کل در جهان امروز، یعنی شرکت در تمامی جنایاتی که توسط ایادی کفر در گوشه گوشه ی جهان در حال اتفاق است.

نردبان
04/11/1392 - 10:33

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه با سوء استفاده از تعابیر بلند عرفانی شریعت و عمل به احکام را تا جایی می داند که سالک به مقام طریقت برسد و طریقت از دیدگاه تصوف چیزی جز سرسپردگی به قطب نیست.

ولایت
04/10/1392 - 21:14

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بحث ولایت سالیان درازی معرکه ی آرا بین شیعه و متصوفه بوده است. فرقه ی صوفیه خود را به آب و آتش می زند تا خود را ولایت مدار و پیرو اهل بیت علیهم السلام نشان دهد. با این همه تفاوت های زیادی بین اعتقاد شیعیان در مورد ولایت و افکار تصوف در این باره است.

صفحه‌ها