بهائیت

مرحوم علی ابولحسنی منذر
12/11/1391 - 19:28

مرحوم منذر در طول حیات کوتاه اما پربار خویش به افشای دسایس استعماری فرقه های ضاله، وافکار باطله اعم از غربزدگی، فراماسونری، وهابیت، بهائیت، کسروی مآبی، صوفیگری و درویش بازی در تاریخ ایران و جهان پرداخته و از این طریق با سلاح قلم وبیان، ضربات جبران ناپذیری را بر نظام سلطه وارد آورد.

سید علی محمد شیرازی
12/10/1391 - 21:35

امام زمان و نیابت آن حضرت عنوانی است که ذهن مردم دنیا را مشغول به خود کرده و چون مردم منتظر موعود هستند، در نتیجه کسی که وارد این گود می شود دارای اعتبار خاصی است. اما بعضی از این عنوان سوء استفاده کرده و بخاطر دنیا پرستی و غرض های دیگر یا خود را امام زمان معرفی و یا ادعای نیابت کرده است.

خدای ریش دار
12/09/1391 - 01:59

خدایا از تو میخواهم بسبب آن موی های تو که حرکت میکند بر صفحات چهره‏ ات چنانکه حرکت میکند قلم اعلی تو بر صفحات الواح تو و بواسطه آنها برانگیخته شده است عطر مشک معانی در ملکوت انشاء ، اینکه مرا واداری بر خدمت امر خود بطوریکه پشت سر آن قعود نباشد.

ممنوع
12/09/1391 - 01:42

حق بودن و حق گرایی به عنوان یک ارزش، حتی اهل فساد و بطلان را به سوی آن می کشاند تا از آن نمد، کلاهی نیز برای خود بسازند و مردم ساده دل را با فریب و نیرنگ همراه خود کنند و بهره و سود دنیوی خود را از این طریق دوچندان برگیرند . در فرقه بهاییت هم روزه مطرح است و بهاییان در آخرین ماه سال بهایی معروف به شهرالعلاء ، از طلوع تا غروب خورشید از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنند و روزه میگیرند و در این فرقه روزه مبارزه با هوای نفس معرفی شده است !

mahdi
12/08/1391 - 22:18

امام دوازدهم شیعیان یعنی همان موعود دارای علامات و خصوصیاتی است که شیعیان با توجه به این خصوصیات امام خود را می شناسند. رهبران بهائی هم قبل از اینکه علی محمد باب را به عنوان امام زمان علم کنند به این مطلب اذعان داشته و به دنبال امام زمانی با علامات مخصوصه بودند.

حضرت ولی عصر علیه السلام امام دوازدهم
12/07/1391 - 22:49

به عقیده ی بهائیان علی محمد باب فرزند رضا بزاز امام دوازدهم ما شیعیان می باشد و با کشته شدن او پرونده ی اسلام بسته شده و دین جدیدی به نام بهائیت به جهان عرضه شده است. بهائیان دین اسلام و معصومین را قبول داشته و آنان را فرستاده ی خدا می دانند. ما با آوردن چند روایت از همین معصومین ثابت خواهیم کرد که امام دوازدهم ما شیعیان فرزند بلا فصل امام حسن عسکری علیه السلام است، نه فرزند رصا بزاز. باشد تا با اثبات این قضیه بهائیان در آیین خود تاملی داشته باشند.

qoran
12/07/1391 - 21:28

بهائیان بر این آمده تا هم قرآن را به رأی خود تفسیر کرده و اینکه ثابت کنند که این اعجاز در قرآن وجود ندارد و می توانیم مانند آن بیاوریم.آنان به مردم القا می کنند که قرآن یک کتاب معمولی است اما اگر هم معمولی نباشد بعلت تحریف از اعتبار ساقط است. اما تا بحالا قرآن بدنبال مبارز می گردد و همه ی ادیان و مذاهب از جمله بهائیان از آوردن آیه ای مانند آیات قرآن عاجز هستند.

بهاییت
12/07/1391 - 19:16

بهائیت که یک آیین دست ساز و کاملاً مرتبط با استعمارگرانی از قبیل انگلستان و آمریکاست، در آغاز فعالیت خود را در ایران آغاز کرد

تقویم بهایی
12/07/1391 - 15:56

امروز شروع ایام هاء در تقویم بهاییست هر سال در مسلک بهائیت نوزده ماه است که هر ماه نوزده روز است ، گذشته از اینکه در خارج، نوزده روز مصداق و عنوانی ندارد، نوزده ماه نیز که سیصد و شصت و یک روز می شود با هیچ قانون طبیعی وفق نمی دهد؛ این است که این طائفه مجبور شده اند برای توافق با جریان طبیعت و کامل کردن ایّام سال در آن پنج روز که در وسط ماه هیجدهم و نوزدهم است (ایّام الهاء) را، مخصوص احسان و مهمانی قرار بدهند

حج بهاییت
12/07/1391 - 13:20

و اَذِّنْ فی الناس بالحج یَأتوكَ رِجالاً و علی كُلِّ ضامِرٍ یَأتینَ من كُلِ فَجٍّ عمیق. لِیَشهدوا منافِعَ لَهُمْ یَذْكُروا اسْمَ اللهِ فی ایّامٍ معلومات علی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بهیمة الانعام فكلوا مِنها و اَطْعِموا البائِسَ الفقیر»(آیه 27 و 28 سوره مبارکه حج)

«اعلام كن كه مردم با پای پیاده به حج بیایند و بر شتران سوار شوند و از راههای دور بیایند تا منافعی كه برای جامعة اسلامی در حج است مشاهده كنند و به ذكر خدا و یاد خدا مشغول باشند.»

qoran
12/07/1391 - 04:19

در آیه 41 سوره فصلت این مورد ثابت می شود که قرآن آخرین مجموعه قوانین از طرف خداوند است و بعد از آن کتاب و دین دیگری نازل نمی شود. و اگر اندکی تامل کنیم متوجه می شویم که چون اسلام آخرین دین الهی است پس پیامبر اسلام هم آخرین فرستاده ی خداست.

qoran
12/06/1391 - 22:50

قرآن کتاب آسمانی و کتاب قانون است. بوسیله این کتاب ما می توانیم راه حق را از باطل تشخیص داده و وظیفه خود را بفهیم.
قرآن پیامبر گرامی اسلام را بعنوان آخرین فرستاده معرفی کرده که یک به یک دلائل قرآنی را برای اثبات اینکه پیامبر اسلام آخرین پیامبر الهیست را ذکر می کنیم.

عبدالبهاء
12/06/1391 - 19:35

عبدالبهابرای جانشینان بعد خود پيش بيني نموده و براي شوقي نيز جانشيناني معرفي مي نمايد:
در هر دوري اوصيا و اصفيا دوازده نفر بودند در ايّام حضرت يعقوب دوازده پسر بودند و در ايّام حضرت موسي دوازده نقيب رؤساي اسباط بودند و در ايّام حضرت مسيح دوازده حواري بودندو در ايّام حضرت محمّد دوازده امام بودند . و لکن در اين ظهور اعظم بيست و چهار نفر هستند دو برابر جميع زيرا عظمت اين ظهورچنين اقتضا نمايد
اما این پیشگویی ابتر مانده و نسل او در اولین فرزند منقرض میشود .

قرآن
12/06/1391 - 17:57

خداوند متعال در آیه 106 سوره بقره فرموده است که: آیتی از آیات الهی منسوخ یا فراموش شده و متروک نمی شود مگر این که میاوریم آیتی را که بهتر از اولی یا نظیر آن باشد. پس اگر قرار باشد بعد از قرآن کتابی دیگر از طرف خداوند متعال نازل شود باید بهتر از قرآن باشد که با توجه به کتاب بیان و ایقان چنین چیزی به نظر هیچ کس نمی رسد.

صفحه‌ها