اعتقادات

استناد صوفیان به قرآن و روایات
03/08/1392 - 16:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب -پس می بینیم از خاندان وحی حتی یک حدیث هم در تایید صوفیه چه سنی و چه شیعه به ما نرسیده است بلکه آنچه که فرموده اند همه در نکوهش و ذم صوفیه است و اگر حدیثی در کتب خود صوفیه باشد آن اعتبار ندارد زیرا بنای ایشان برای ترویج مرام خود بر جعل و تحریف است.

توهم ولایت جزئیه
03/06/1392 - 04:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ معنایی که سلطان محمد برای ولایت ارائه داده است، معنایی غریب است که نه شاهدی از لغت بر آن وجود دارد و نه در روایات و متون دینی به این معنا به کار رفته است، برخلاف معنایی که در اول بحث ارائه شد که هم در لغت، ولایت به معنای امارت آمده است و هم در متون دینی.

قرآن
03/01/1392 - 01:49

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه به هیچ وجه مقید به حدود و قیود الفاظ شریف قرآن و معانی آن نیستند ودر بسیاری از موارد، کلماتی که کمترین مناسبت را بر یک سری از معانی که خودشان ميل دارند، تطبيق مي کنند؛ بدون اینکه مراعات لغت و ادبیات و قیودی از این قبیل را بکنند.

عرفان
02/30/1392 - 00:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ابداع رسوم خرافی و اختراع اعمال و مناسک متضاد و غیر دینی و سفارش به اذکار و اورادی که نه تنها فاقد سند معتبرند، بلکه بدعتی از بزرگان صوفیه اند.

شیطان
02/29/1392 - 03:35

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیان به مرور زمان، عقایدی را برای خود ساختند که ایشان را از سایر اجتماع مسلمین متمایز می کرد.

سلمان فارسی
02/24/1392 - 06:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بزرگان فرقه گنابادیه بدون ذکر هیچ دلیل و مدرکی ادعا دارند که سلمان فارسی و دیگر بزرگان صوفی بودند که ما در اینجا به نقد و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

معرفی خدا در شکل انسان
02/21/1392 - 12:17

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله مطالب ضد قرآنی صوفیه آن است که اکثر مشایخ آنان خدائی را معرفی نموده اند که دارای ویژگیهای انسانی است به عقیده ما دنیا و آخرت (با توجه به معاد جسمانى) هیچ تفاوتى در این مسئله نخواهد داشت

عشق، زاییده ی صوفیه
02/19/1392 - 00:31

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اگر در مناجات، بیانات و راز و نیاز های خاندان وحی و ائمه ی هدا علیهم السلام توجه کنیم؛ حتی یک مورد هم نمی یابیم که خداوند متعال را به لفظ (عشق) ستایش کرده باشند!

فرقه صوفیه گنابادیه و دیگ جوش
02/18/1392 - 06:18

اقطاب فرقه گنابادیه برای سر کیسه کردن مریدان خود دست به ابتکارات عجیبی میزنند که ما در اینجا به یکی از آنها اشاره میکنیم.مراسم دیگ جوش در میان فرقه صوفیه علی اللهی ها هم مرسوم است با این تفاوت که این عمل برای جبران نمازهای که بجا نیاورده اند است مثلا گاهی هفته ای یکبار دیگ جوش را به نزد قطب میبرند

ترک استفاده از نعمت های الهی در صوفیه
02/17/1392 - 16:52

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استفاده از نعمت های گوناگون الهی برای بندگان خدا بلامانع است و همچنین استفاده کردن از زینت های مختلف به شرط تهیه آنها از راه مشروع, ولی حضرات صوفیه نه تنها غالبا استفاده از نعم الهی را به خود اجازه نمی دهند بلکه به پیروان خود هم تاکید در استفاده نکردن این نعمت ها را می نمایند

02/17/1392 - 06:15

فرقه صوفیه گنابادیه از انجا که دارای انحراف شدید هستند در مراسم های خود اعمالی را انجام می دهند که بدون شک شیطان پایه گذار آن است.

کشف و شهود شیطانی
02/16/1392 - 18:07

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از جمله ادعاهای صوفیه که یکی از ارکان اصلی مسلک آنها را تشکیل می دهد مسئله کشف و شهود و رویا است. آنها مدعی هستند که سالک بر اثر مجاهدت و دریافتها به مرحله ای می رسد که حجاب عوالم غیبی از میان برداشته می شود و حقایق پنهانی برای او کشف می شود.

ولایت قمریه, بافته ی تصوف
02/16/1392 - 15:37

صوفیان آنچه که به عنوان ولایت قمریه در عصر غیبت مطرح کرده اند و قادر به اقامه دلیل برای اثبات مدعای خود نمی باشند مخالفت صریح با فرمان حضرت حجه بن الحسن روحی فداه است

حق الناس
02/16/1392 - 03:28

ادیان نت - اقطاب فرقه گنابادیه از ملاسلطان گرفته تا قطب فعلی این فرقه یعنی جناب نورعلی تابنده به هر نحوی مریدان خود را سر کیسه میکنند!

Pages