اعتقادات

صوفیه و شیعه
02/10/1392 - 23:48

با اين كه پيدايش و رواج تصوف، عمدتاٌ به دست علما و زهاد اهل سنت و در جوامع آنها اتفاق افتاده است، چگونه مي توان آن را با تعاليم شيعه ،پيوند داد؟ و به اتحاد و همبستگي ميان آن دو قائل شد؟

گنابادیه و بت
02/10/1392 - 02:55

در فرقه گنابادیه توسل و شرک معنای دیگری می دهد و اقطاب این فرقه اعتقاد دارند اگر به اشتباه به بت متوسل شویم توسل ما رد نمیشود.

بدعت و گنابادیه
02/04/1392 - 03:09

در کتاب خورشید تابنده صفحه 416 نامه یکی از صوفیه گنابادی را نشان میدهد که از رضاعلیشاه قطب آن زمان سوال شده که چرا کیوان قزوینی در اواخر عمرش از این فرقه جدا شد! رضاعلیشاه در پاسخ این نامه چنین بیان میکند:

ریاضت های صوفیان, عقلانی و شرعی؟
02/02/1392 - 16:22

موضوع ریاضت و ترک لذایذ مادی و تحمل اعمال شاقه از اصولی ترین ریشه های تصوف است که چند نمونه از آن را بیان می کنیم که با ملاحظه آنها خواهید دید چقدر این رفتارها از منطق سلیم عقل و دین فاصله دارد.

مبنای ذکرهای صوفیان
02/02/1392 - 16:17

منظور از ذکر فقط گفتن لا اله الا الله و امثال آن نیست بلکه آن اثر حقیقی در روح و روان آدمی است. صوفیان در انجام ذکرهای خود غالبا استناد به نظر و ذوق مرشد یا خوابهای او و مریدان او می کنند.

صوفیه، دوستان شیطان
02/02/1392 - 13:33

از آنجا که تصوف از خارج وارد جامعه ی اسلامی شده و منشا آن رهبانیت مسحیت، افکار و آداب هندی، ایرانی و فلسفه یونان و مخصوصاً نو افلاطونی می باشد و ریشه ی آن کاملاً غیر اسلامی است و از اصول واقعی اسلام، منحرف می باشد.لذا در هیچ یک از مذاهب اسلامی، جایی نداشته و خصوصاً در میان پیروان اهل بیت علیهم السلام هرگز جا باز ننموده است.

الحاد صوفیان
02/01/1392 - 11:42

صوفیه مذاهب مختلفی دارد که از دیر باز بدلیل تعدد ذوق ها این مذاهب نیز متعدد شدند و هر گروهی و فرقه ای پیرو مذهب خاصی شده و نامی را بر آن گذاشته اند.

امام سیزدهم گنابادیه
02/01/1392 - 03:21

فرقه گنابادیه قائل به امام سیزدهم هستند! اتباع حاج ملاسلطان معتقد به زندگی امام دوازدهم نیستند و انتظار ظهور ندارند ولی قائل به این مطلب هستند که امام سیزدهم فقط جنید است!

تصوف و سلوک
02/01/1392 - 00:09

تصوف و راه سلوکی آن مانند خانه عنکبوت سست می باشد و نشانی از مکتب اهلبت و اسلام ناب محمدی ندارد.

عبادت صوفیانه
01/31/1392 - 21:24

عبادت در دین مبین اسلام منحصر به مجموعه شعائری که در بین مسلمانان رایج است و آن را به طور مرتب انجام می دهند و بر خود واجب می دارند نیست، بلکه معنایی بس وسیعی دارد.

صلح کل و صوفیه
01/31/1392 - 16:55

یکی از سران صوفیه می نویسد: مشایخ صوفیه در نزاعها و جدالها بین مذاهب مختلف داخل نشده با همه فرق به صلح و صفا سلوک می کردند و نسبت به همه علی السویه مهربان بودند.1
صوفی هیچ عقیده ای را غلط نمی شمارد و اختلاف مذاهب را اختلاف در رنگ و صورت می شمارند و صلح کل را می طلبند.

شیطان شاگرد ملا سلطان
01/28/1392 - 03:41

ملاسلطان گنابادیه که یکی از اقطاب بزرگ گنابادیه است با فرمایشات خود استاد شیطان شد!

وجد وسماع در صوفیه
01/28/1392 - 01:04

صوفیان مدعی پشت پا زدن به لذایذ جسمانی هستند و از دنیا گریزی دم می زنند ولی یکی از مسایلی که به آن بسیار حریص هستند تمایل به خوانندگی, موسیقی و رقص است که در میان آنها به وجد و سماع معروف می باشد.

معافیت دراویش
01/22/1392 - 19:50

فرقه گنابادیه به دراویش کارت معافیت میدهد!

Pages