اعتقادات

مدعی منحرف!
12/03/1391 - 18:42

فرقه ی نعمت اللهی درسیر تاریخ به پنج فرقه تقسیم شد1 تاآنجاکه فقرای هر سلسله، پیشوای خود را ناجی ودیگران را گمراه وخاطی تصور کردند.

غزالی همنشین شیطان
12/01/1391 - 04:08

احمد غزالی یکی از اقطاب بزرگ تصوف است که انحراف او به حدی شدید است که شیطان را الگو و مربی خود میداند.

گوش نا محرم
12/01/1391 - 03:50

صوفی ها هم برای خود شاهکار هایی دارند و مانند همه  اقلیت ها بیشتر از راه همین فوت و فن ها موجودیت خود را در مقابل مخالفین خود حفظ می کنند.

سقوط بزرگان تصوف از مکتب اهلبیت
12/01/1391 - 03:35

سری سقطی یکی از اقطاب تصوف است که رفتارهای زشتی که انجام داده مریدانش به گونه ای آنها را فضیلت دانسته اند در صورتی که این رفتار با مکتب اهل بیت سازگار نیست.

فریاد
12/01/1391 - 02:59

با بررسی کتب تاریخی جای شکی باقی نمی ماند که جنید بغدادی از عامه و تابع فقه اهل تسنن بوده است.

عرفان صوفیه،خیانت به اسلام
12/01/1391 - 02:40

در میان مردم شایع شد که سلسله ی نعمت اللهی بخصوص فرقه ی گنابادی از سایر فرقه ها به شرع و موازین اسلام نزدیک تراست!

 انحراف تصوف
12/01/1391 - 02:32

شاه نعمت الله ولی که بزرگترین اقطاب تمامی فرقه های تصوف است سنی مسلک بوده , که این مطلب خود به تنهایی ناقوس رسوایی تصوف است که ادعای تشیع دارند.

ناقوس
12/01/1391 - 01:59

حسن بصری از جمله بزرگان تصوف است که به وسیله آن خود را به امام علی(ع) میرسانند که در اینجا ناقوس رسوایی حسن بصری به وسیله نظرات علما به صدا در می آوریم.

به نام قرآن به کام صوفیان!
11/28/1391 - 22:50

از مقررات صوفیه اینست که مرید باید در شیخ فنا شود، یعنی تسلیم محض او شود وعقل خود را درفرمایشات شیخ!! به کارنگیرد

بدعت گزاری فرقه ها
11/27/1391 - 02:57

بدعت كه به معناي داخل دانستن امري در دين است؛كه در دين داخل نيست و بالعكس در ميان صوفيان گنابادي امري شايع است. به عبارت ديگر بزرگان اين فرقه ضاله اموري را به دين اسلام نسبت مي دهند كه اين امور داراي سند محكم و معتبري در قرآن و روايات ۱۴ معصوم عليهم اسلام نيست.

شطرنج ناتمام
11/24/1391 - 22:32

ادیان نت به دنبال افتضاحات صوفیه در تصمیم گیریهای غلط و گمراه کردن دراویش ساده، خواستار توبه قطب این فرقه شد.

سماع
11/24/1391 - 15:24

مولوی دارای انحرافات زیادی است که یکی از این انحرافات سماع است.

مدعیان دروغین
11/24/1391 - 15:03

فرقه ضاله گنابادیه معتقد است که بعد از امام زمان (عج) جنید بغدادی جانشین آن حضرت است که در اینجا با ثابت کردن دروغ بودن این مطلب ناقوس رسوایی گنابادیه را به صدا در خواهیم اورد.

شطح و تصوف
11/21/1391 - 19:13

در اینجا به بیان ریشه لغوی شطح و اصطلاحی ان خواهیم پرداخت و در اخر نظر امام خمینی(ره) را بیان میکنیم.

Pages