عرفانهای نوظهور

 دعوت به مناظره  افلاکی
03/22/1403 - 14:36

از آقای محمد افلاکی دعوت می‌شود در مناظره‌ای با موضوع: مستندات آموزه‌های ارایه شده توسط وی از جمله «قانون جذب» و «کسب ثروت و موفقیت با پاکسازی کوانتومی»، شرکت کنند.

 راهکار کنترل سوگیری شناختی
03/22/1403 - 10:15

خطای شناختی باعث می‌شود افراد، انحرافات در اطراف خود را تشخیص ندهند یا نتوانند انحرافات را قبول کنند؛ برای رفع خطای شناختی، افراد باید سعی کنند سوگیری و ارتباط عاطفی با موضوع مورد مسئله را کنترل کنند، تا نتیجه بررسی با کژکاری شناختی مواجه نشود.

قانون جذب  و اومانیسم
03/21/1403 - 11:59

یکی از ریشه‌های اصلی و پایه‌ای قانون جذب در موضوع اومانیسم است. اومانیسم به زبان ساده یعنی انسان‌ محوری که جایگزین خدامحوری است. اصلی‌ترین غایت و هدف اومانیست‌ها لذت‌جویی است و انسان به‌ تنهایی مسئول تحقق بخشیدن به این هدف است.

لزوم نگاه جامع
03/21/1403 - 11:12

یکی از روش های انحراف اینگونه است که به جای نگاه جامع و مجموعه‌ای، نگاه مجزا وجزئی بر اندیشه و آموزه های یک جریان و شخص، حاکم است؛ «وَأَنْتُمْ سُکَارَیٰ» را کنار نهاده و فقط « لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ» را دلیل نماز نخواندن عنوان می‌کند.

 جوابیه به‌نقد مخاطب ادیان نت
03/21/1403 - 10:57

یکی از مخاطبان سایت ادیان نت، به مطلبی که با عنوان «ناموفقی محمد افلاکی، مدعی آموزش موفقیت» در سایت منتشر شده؛ انتقاد کرده و مدعی است غسل‌های مستحبی همان «دوش ثروت» افلاکی است. از وی می‌پرسیم چطور ؛ با چه دلیل و با چه مبنایی چنین ادعایی می‌کنند؟

حب الشی، مانع پذیرش انتقاد
03/21/1403 - 09:04

محبت و وابستگی عاطفی به شخص یا یک موضوع، باعث می‌شود ناخودآگاه نتوانیم عیوب و ایرادات در آن موضوع و شخص را تشخیص دهیم. این یک کژکاری معرفت‌شناختی است؛ باید برای تشخیص صحیح، این عامل مؤثر را کنترل کرد.

خدای معنویت‌های نوپدید
03/19/1403 - 10:15

خانم «باربارا مارکس هابارد» از مروجان تفکرنوین مدعی است: «در عصر حاضر از لحاظ عقلی به بلوغ رسیدیم و قابلیت و قدرت‌ها را به اصل خودش، یعنی درون انسان نسبت می‌دهیم، و خداوند در واقع در درون انسان است. این تقریر از خدا، غیر از خدای ادیان است.

 درهم‌تنیدگی کوآنتوم
03/19/1403 - 09:57

افلاکی مدعی است آموزه‌هایش آزمایش شده و نتیجه آزمایش، منطبق با نظریات وی است. اما وی شرایط وشاخص های یک آزمایش علمی، از جمله کنترل عوامل تأثیرگذار، عدم سوگیری مورد آزمایش و آزمایش کننده ، تفکیک بین گروه معیار(مورد آزمایش) و گروه شاهد و ... را رعایت نکرده است.

عدم قطعیت تحقق آرزو
03/17/1403 - 12:46

برخی انسان‌ها تا وقتی در غفلت از حقیقت هستند، دلبسته موضوعاتی همانند آموزه قانون جذب می‌شوند. خداوند می‌فرماید قدرت تحقق آرزوها فقط تحت اختیار او است و نباید از غیر او توقّع چیزی داشت.

هوای نفس در قانون جذب
03/17/1403 - 10:43

قانون جذب همانند غول چراغ جادو توصیف می‌شود. این‌گونه پیروی از هوای نفس در آموزه قانون جذب، یک ارزش تلقی و یا حداقل مجاز شمرده می‌شود؛ در حالی که در اسلام پیروی از هوای نفس، مذموم است.

 نهی قرآن از پیروی قانون جذب
03/17/1403 - 10:30

قرآن کریم تبعیت از گمان، مباحث خرافی و غیرمستند را نهی می‌کند. برنامه مستند راز، مروج قانون جذب است؛ ولی بر خلاف اسم مستند، در واقع استناد علمی، دینی، عقلی یا... در اثبات چنین نظریه‌ای ارائه نشده است. تبعیت از قانون جذب، تبعیت از گمان و مباحث خرافی بوده که نهی شده است.

قانون جذب
03/17/1403 - 09:45

آموزه قانون جذب، یک اصطلاح و مدعایی است که انسان‌ها را به خود مشغول می‌کند و توجه انسان‌ها را از خداوند دور می‌کند. آموزه‌هایی مانند قانون جذب که بر اساس حدس و گمان نامگذاری و پیروی می‌شوند، چون پندار و گمان بی‌پایه بوده و موجب عدم توجه به خدواند می‌شوند، همانند بت هستند.

قانون جذب  و روایت
03/17/1403 - 09:06

مروجان قانون جذب، از روایت «هر گاه دعا می‌کنی، گمانت این باشد که حاجتت پشت در آماده است» تعبیر به تأیید قانون جذب در اسلام می‌کنند، در حالی که معنای روایت بیان می‌کند انسان باید به قدرت خداوند در تحقق دعاها یقین داشته باشد، نه اینکه لازمه هر دعایی، اجابت ظاهری آن است.

آرزوهای طولانی قانون جذب
03/14/1403 - 09:49

مروجان قانون جذب بیان می‌کنند که هر آرزویی را باور کنید، محقق می‌شود، مهم اراده انسان برای تحقق آرزوهایش است. اما با بررسی آرزو در روایات و آیات، متوجه می‌شویم جهان با اراده الله اداره می‌شود نه با تصمیم و آرزوهای انسان. امام علی علیه‌السلام می‌فرماید: خداوند را به شکسته شدن تصمیم‌ها و به هم زدن نیت‌ها شناختم.

Pages