عرفانهای نوظهور

قانون جذب و جبلی
01/20/1403 - 14:00

خانم اعظم جبلی از مروجان خرافه قانون جذب می‌باشد و خطر تفکراتی که در قالب دوره‌های آموزشی نشر می‌دهد زیاد است، چون به اسم قرآن و دین مباحث خرافی و ضد دین را ترویج می‌کند.

 مروجان قانون جذب و روز قدس
01/20/1403 - 13:58

جریان کشتار کودکان و زنان در غزه، یکی از حوادث ناگوار است که مروجان قانون جذب و رؤیافروشی سعی می‌کنند به آن فکر نکنند، چون با فکر به جنگ، جنگ را جذب می‌کنند. قانون جذب در خدمت ظالمان عالم است.

تفسیر قرآن و اعظم جبلی
01/20/1403 - 12:04

خانم اعظم جبلی وسایرمروجان مثبت اندیشی افرازی، با رؤیا فروشی کسب درآمد می‌کنند، این افراد از آیات قرآن کریم و روایت سوء استفاده می‌کنند و آن‌طور که مناسب منافعشان است، آیات را تفسیر می‌کنند.

 تحصیلات خانم جبلی
01/20/1403 - 12:02

خانم اعظم جبلی خود را مدرس توسعه فردی و (life coach) به معنی مربی زندگی، یعنی آموزش‌ دهنده مهارت‌های زندگی معرفی می‌کند. سؤالی که از وی باید پرسید این است که وی این تخصص و مربی زندگی بودن را در کدام دانشگاه، مؤسسه و نهاد علمی مورد تأیید فرا گرفته است؟

 جهان‌بینی خانم اعظم جبلی
01/20/1403 - 12:02

خانم اعظم جبلی در مورد آفرینش جهان و انسان مدعی است، انسان همانند جهان از هفت بُعد آفریده شده است. بعد جسمانی، روحانی، ذهن، عواطف، ملکوت، آسمانی و بعد نورانی ما است. ایشان بر اساس این ادعای بی‌دلیل آموزش‌های کاربردی خود را ارائه می‌دهد.

رؤیا فروشی جبلی
01/18/1403 - 12:17

خانم اعظم جبلی در جواب کسی که می‌پرسد چرا با گفتن اذکاری که شما تجویز کردید، نتیجه نگرفتم، می‌گوید: «شما یک‌بار ذکر را بگوئید اما با باور و یقین بگویید، خداوند سریع اجابت می‌کند». این سخن صحیح نیست، مولی متقیان می‌فرمایند، حکمت و مشیت الهی گاهی باعث می‌شود خواسته‌ها محقق نشود.

تقدس پول
01/18/1403 - 12:14

خانم جبلی از مروجان قانون جذب و الهیات رفاه، در تقدس پول چنین می‌گوید: «پول بعد از خدا و پیامبران، سومین مقدس است». این مطالب انحرافی در بسیاری از آموزه‌های وی هویداست.

اعظم جبلی
01/18/1403 - 11:27

خانم اعظم جبلی با استفاده از ادبیات زیبا و روان‌شناسی و... مخاطب را فریب داده و بیان می‌کند که افراد با توسعه فردی می‌توانند به هر خواسته خود برسند. «رؤیا فروشی» توسط این نوع افراد، برای کسب درآمد بالا می‌باشد.

حاجی قردوسی و اجتماع
01/15/1403 - 11:15

فرقه حاجی فردوسی برای نهی طرفداران و مخاطبانش از حضور در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خاطره‌ای تعریف و نتیجه می‌گیرد برای رسیدن به قرب الهی، صدر بهشت و همنشینی با اولیاء، نباید فعالیت اجتماعی و سیاسی انجام داد.

حاجی فردوسی  و مخالفان
01/15/1403 - 11:13

مؤسس فرقه فردوسییان، به‌جای جوابگویی به اشکالات، علت مخالفت دیگران با خود را چنین تشریح می‌کند: «مخالفان با منهاج فردوسییان و حاجی فردوسی به سه علت، مخالف هستند: 1. مشکل در نطفه دارند، 2. مشکل در لقمه دارند. 3. مشکل در ظرفیت دارند. (باید گفت کافر همه را به کیش خود پندارد)

حاجی فردوسی و مراجع تقلید
01/01/1403 - 22:06

حاجی فردوسی با ایجاد فرقه فردوسیان، مغبوض علماء واقع شده است و چون نمی‌توان تأییدی از مراجع بر مباحث خود بگیرد،اقدام به تخریب و زیر سؤال بردن جایگاه مراجع و علماء می‌کند.

حاجی فردوسی، کلاهبردار
01/01/1403 - 14:32

حاجی فردوسی روحانی‌نمائی است که با ایجاد فرقه فردوسییان، با سوء‌استفاده از جایگاه لباس روحانیت، به ترویج خرافه‌پرستی و کاسبی از حس دین‌داری مردم می‌پردازد.

حاجی فردوسی
01/01/1403 - 14:22

حاجی فردوسی روحانی‌نمائی است که به اسم دین در قبال دعا، از مردم پول می‌گیرد، این روش، نه‌تنها در دین وجود ندارد که امری مذموم و کلاهبرداری است.

کی پاپ اسلامی
12/29/1402 - 06:40

حضور داوود کیم در برنامه محفل، همزمان با پخش سریال‌ جذاب کره‌ای، در عید نوروز 1403 به تقویت حس خوب مردم ایران نسبت به کره جنوبی کمک می‌کند. اعتباربخشی برنامه محفل، به یک خواننده نومسلمان کره‌ای، به بستری برای ایجاد کی‌پاپ اسلامی، منجر خواهد شد.

Pages