عرفانهای نوظهور

 اثر خیال‌پردازی افراطی
04/17/1403 - 10:19

در یک تحقیق روی گروهی از پرستاران نتیجه گرفته شد که خیال‌بافی ناسازگار (MD) «شکل افراطی رؤیاپردازی» بر مشکلات روان‌شناختی و عملکرد شغلی آنان، اثر منفی دارد. شاهد مثالی حاکی است که همین آسیب‌ و آسیب‌های دیگردر انتظار افرادی است که شیفتینگ کار می‌کنند.

 شیفتینگ
04/17/1403 - 09:41

«شیفتینگ» یک اصطلاح بین افرادی است که سعی می‌کنند در یک زندگی رؤیایی مثلاً در خواب قرار بگیرند. شیفتینگ یا تغییر حالت از جهانی به جهان دیگر تنها یک عملیات ذهنی و روانی می‌باشد. برخی فن‌های موج کره‌ای از شیفتینگ برای زندگی خیالی با آیدول‌ها (خوانندگان و بازیگران محبوب) و... استفاده می‌کنند.

مخاطب فن‌فیکشن‌های موج کره‌ای
04/17/1403 - 09:21

در بحث ترویج انحرافات، داستان‌های تخیلی (فن‌فیکشن Fan fiction)، با محتوای جنسی خیلی رواج دارد؛ در حوزه طرفداری موج کره ای، فن فیکشن جنسی در ایران فعالیت چشمگیری دارد.

 خیال‌پردازی ابزاری
04/16/1403 - 11:31

قوه خیال ابزاری است که با آن می‌شود ایده‌ها را در دنیای واقعی محقق کرد؛ خیال‌پردازی نباید منجر به زندگی در عالم خیال شود. در حال حاضر برخی افراد هستند که زندگی در خیال، برایشان تبدیل به یک هدف شده است.

موج کره‌ای یک دین جایگزین
04/16/1403 - 10:36

در عصر حاضر فردی که به «دین‌های جایگزین» باور پیدا می‌کند و به اعمال آن تن می‌دهد، هیچ تعارضی با دین سنتی خود احساس نمی‌کند؛ موج کره‌ای دقیقاً نوعی دینداری رقیب و مخالف سبک زندگی ایرانی‌اسلامی است

 کمیک‌بوک‌های موج کره‌ای
04/16/1403 - 10:09

یکی از روش‌های ترویج انحرافات استفاده از کمیک‌بوک (کتاب‌های داستان مصور) است، پلیس در فضای مجازی، با یک باند تولید ونشر کمیک‌بوک با موضوع انحرافات جنسی موج کره ای، مواجه می‌شود؛ خریداران نیزکودکان طرفدار موج کره‌ای بودند.

 شیفتینگ
04/10/1403 - 07:43

شیفتینگ، زندگی در خیال و وهم می‌باشد؛ با مطالعات در مبانی و تطبیق مصداقی و مشاهدات میدانی، احتمال وجود آسیب ماورایی به‌ویژه جن در هنگام شیفتینگ وجود دارد. از جمله این شواهد این است که اجنه با تصرف در قوه خیال، در عالم انسانی حاضر و باعث آسیب می‌شوند و شیفتینگ دقیقاً با قوه خیال سروکار دارد و آن را تقویت و استفاده می‌کند.

 دعوت به مناظره  افلاکی
03/22/1403 - 14:36

از آقای محمد افلاکی دعوت می‌شود در مناظره‌ای با موضوع: مستندات آموزه‌های ارایه شده توسط وی از جمله «قانون جذب» و «کسب ثروت و موفقیت با پاکسازی کوانتومی»، شرکت کنند.

 راهکار کنترل سوگیری شناختی
03/22/1403 - 10:15

خطای شناختی باعث می‌شود افراد، انحرافات در اطراف خود را تشخیص ندهند یا نتوانند انحرافات را قبول کنند؛ برای رفع خطای شناختی، افراد باید سعی کنند سوگیری و ارتباط عاطفی با موضوع مورد مسئله را کنترل کنند، تا نتیجه بررسی با کژکاری شناختی مواجه نشود.

قانون جذب  و اومانیسم
03/21/1403 - 11:59

یکی از ریشه‌های اصلی و پایه‌ای قانون جذب در موضوع اومانیسم است. اومانیسم به زبان ساده یعنی انسان‌ محوری که جایگزین خدامحوری است. اصلی‌ترین غایت و هدف اومانیست‌ها لذت‌جویی است و انسان به‌ تنهایی مسئول تحقق بخشیدن به این هدف است.

لزوم نگاه جامع
03/21/1403 - 11:12

یکی از روش های انحراف اینگونه است که به جای نگاه جامع و مجموعه‌ای، نگاه مجزا وجزئی بر اندیشه و آموزه های یک جریان و شخص، حاکم است؛ «وَأَنْتُمْ سُکَارَیٰ» را کنار نهاده و فقط « لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ» را دلیل نماز نخواندن عنوان می‌کند.

 جوابیه به‌نقد مخاطب ادیان نت
03/21/1403 - 10:57

یکی از مخاطبان سایت ادیان نت، به مطلبی که با عنوان «ناموفقی محمد افلاکی، مدعی آموزش موفقیت» در سایت منتشر شده؛ انتقاد کرده و مدعی است غسل‌های مستحبی همان «دوش ثروت» افلاکی است. از وی می‌پرسیم چطور ؛ با چه دلیل و با چه مبنایی چنین ادعایی می‌کنند؟

حب الشی، مانع پذیرش انتقاد
03/21/1403 - 09:04

محبت و وابستگی عاطفی به شخص یا یک موضوع، باعث می‌شود ناخودآگاه نتوانیم عیوب و ایرادات در آن موضوع و شخص را تشخیص دهیم. این یک کژکاری معرفت‌شناختی است؛ باید برای تشخیص صحیح، این عامل مؤثر را کنترل کرد.

خدای معنویت‌های نوپدید
03/19/1403 - 10:15

خانم «باربارا مارکس هابارد» از مروجان تفکرنوین مدعی است: «در عصر حاضر از لحاظ عقلی به بلوغ رسیدیم و قابلیت و قدرت‌ها را به اصل خودش، یعنی درون انسان نسبت می‌دهیم، و خداوند در واقع در درون انسان است. این تقریر از خدا، غیر از خدای ادیان است.

Pages