اعتقادات

نردبان
04/11/1392 - 10:33

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه با سوء استفاده از تعابیر بلند عرفانی شریعت و عمل به احکام را تا جایی می داند که سالک به مقام طریقت برسد و طریقت از دیدگاه تصوف چیزی جز سرسپردگی به قطب نیست.

ولایت
04/10/1392 - 21:14

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بحث ولایت سالیان درازی معرکه ی آرا بین شیعه و متصوفه بوده است. فرقه ی صوفیه خود را به آب و آتش می زند تا خود را ولایت مدار و پیرو اهل بیت علیهم السلام نشان دهد. با این همه تفاوت های زیادی بین اعتقاد شیعیان در مورد ولایت و افکار تصوف در این باره است.

خرقه
04/10/1392 - 14:39

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ترک گناه باید ملکه ی انسان شده باشد و این حالت نفسانی به قدری قوی باشد که پوشش ظاهر، در رفتار او تاثیری نگذارد و...

خیمه
04/10/1392 - 14:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تناقض گویی های صوفیان نتیجه و ثمره ی بدعت در دین است که هم باعث سردرگُمی متصوفه گردیده و هم موجب ضایع شدن عبادتی شده است که فساد آن باعث تخریب دین خواهد بود

سماع
04/09/1392 - 14:31

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با وجود اینکه بسیاری از اعمال صوفیان سبقه ی اسلامی نداشته و وام گرفته از آموزه های غیراسلامی است؛ سماع نیز یکی از این اعمال می باشد که پیشینه ی آن برگرفته از آیین میترا یا نوعی از موسیقی یونانی بوده است

شیطان
04/03/1392 - 20:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هرچه عشق و محبت به خدا بیشتر شد، عبادت و بندگی بازرتر و بیشتر می شود و مخلوق چنان رفتار می کند تا خالق خویش را از خود راضی سازد و در عمل تابع فرمان و فرمایشات او خواهد بود

غریق
03/30/1392 - 23:42

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اعمال فرقه ی صوفیه نشان می دهد که ایشان مانند غریقی هستند که برای نجات خود به هر شاخ و برگی چنگ می زند

خمس
03/29/1392 - 10:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ متصوفه با تعطيل کردن خمس، مسئله ي عُشريه را جايگزين آن کردند و به زعم خود با اين کار وجدان خويش را آرام ساخته اند. قافل از اينکه از چاله به چاهي سقوط کرده اند که نامش بدعت و از محرمات مسلّم در دين مبين اسلام است!

حق و باطل
03/26/1392 - 21:49

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شخصی که ظاهر خود را برخلاف دستورات و آموزه های دین می آراید، این عمل نشان دهنده ی عدم باور قلبی آن فرد به مؤلفه های دین مبین است

انحصار راه به صوفیه
03/13/1392 - 20:33

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بعد از آنکه صوفیه خود را از طرق مختلف به معصومین علیهم السلام متصل می کنند، ادعای دیگری به نام انحصار راه به این فرقه را مطرح می کنند که جوابهایی به آن داده شده است.

بیراهه
03/12/1392 - 02:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از ایراداتی که به صوفیه و بزرگان آن وارد است، گفتن کلمات و جملاتی است که خود ایشان نام شَطَح بر آن گذاشته اندو دیگران را به نادانی درباره ی مفاهیم این جملات کفرآمیز متهم می کنند.

روح اسلام
03/12/1392 - 01:44

تا قبل از این که روش تجزیه و تحلیل در تاریخ معمول شود معمولاً قضاوتها درباره هر تفکر از جمله اساس و ریشه تصوف بسیار ساده و سطحی بود و اغلب به تصوف چون سایر فرق اسلامی می نگریستند طرفداران و سران صوفیه بدون کوچکترین توجه و اعتناء به حقایق تاریخی، مسلک تصوف را به عنوان هسته مرکزی و باطن اسلامی معرفی می نمودند

تجسم صورت قطب در صوفیه
03/11/1392 - 00:02

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بعد از آنکه صوفیه فکر را به تصور صورت قطب در عبادات تعبیر کردند، با بررسی اقوال ایشان به تناقض گویی آنها در این زمینه پی می بریم.

تخریب دعای عهد توسط نور علیشاه
03/09/1392 - 02:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اقطاب صوفیه به برای توجیه بیعت و مشروعیت بخشی به آن، از تخریب ادعیه معتبر نیز فروگذار نمی کنند. از این رو نور علی تابنده به تخریب بیعت در دعای عهد همت گماشت.

Pages