اعتقادات

خیمه
04/10/1392 - 14:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تناقض گویی های صوفیان نتیجه و ثمره ی بدعت در دین است که هم باعث سردرگُمی متصوفه گردیده و هم موجب ضایع شدن عبادتی شده است که فساد آن باعث تخریب دین خواهد بود

سماع
04/09/1392 - 14:31

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با وجود اینکه بسیاری از اعمال صوفیان سبقه ی اسلامی نداشته و وام گرفته از آموزه های غیراسلامی است؛ سماع نیز یکی از این اعمال می باشد که پیشینه ی آن برگرفته از آیین میترا یا نوعی از موسیقی یونانی بوده است

شیطان
04/03/1392 - 20:13

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هرچه عشق و محبت به خدا بیشتر شد، عبادت و بندگی بازرتر و بیشتر می شود و مخلوق چنان رفتار می کند تا خالق خویش را از خود راضی سازد و در عمل تابع فرمان و فرمایشات او خواهد بود

غریق
03/30/1392 - 23:42

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اعمال فرقه ی صوفیه نشان می دهد که ایشان مانند غریقی هستند که برای نجات خود به هر شاخ و برگی چنگ می زند

خمس
03/29/1392 - 10:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ متصوفه با تعطيل کردن خمس، مسئله ي عُشريه را جايگزين آن کردند و به زعم خود با اين کار وجدان خويش را آرام ساخته اند. قافل از اينکه از چاله به چاهي سقوط کرده اند که نامش بدعت و از محرمات مسلّم در دين مبين اسلام است!

حق و باطل
03/26/1392 - 21:49

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شخصی که ظاهر خود را برخلاف دستورات و آموزه های دین می آراید، این عمل نشان دهنده ی عدم باور قلبی آن فرد به مؤلفه های دین مبین است

انحصار راه به صوفیه
03/13/1392 - 20:33

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بعد از آنکه صوفیه خود را از طرق مختلف به معصومین علیهم السلام متصل می کنند، ادعای دیگری به نام انحصار راه به این فرقه را مطرح می کنند که جوابهایی به آن داده شده است.

بیراهه
03/12/1392 - 02:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از ایراداتی که به صوفیه و بزرگان آن وارد است، گفتن کلمات و جملاتی است که خود ایشان نام شَطَح بر آن گذاشته اندو دیگران را به نادانی درباره ی مفاهیم این جملات کفرآمیز متهم می کنند.

روح اسلام
03/12/1392 - 01:44

تا قبل از این که روش تجزیه و تحلیل در تاریخ معمول شود معمولاً قضاوتها درباره هر تفکر از جمله اساس و ریشه تصوف بسیار ساده و سطحی بود و اغلب به تصوف چون سایر فرق اسلامی می نگریستند طرفداران و سران صوفیه بدون کوچکترین توجه و اعتناء به حقایق تاریخی، مسلک تصوف را به عنوان هسته مرکزی و باطن اسلامی معرفی می نمودند

تجسم صورت قطب در صوفیه
03/11/1392 - 00:02

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بعد از آنکه صوفیه فکر را به تصور صورت قطب در عبادات تعبیر کردند، با بررسی اقوال ایشان به تناقض گویی آنها در این زمینه پی می بریم.

تخریب دعای عهد توسط نور علیشاه
03/09/1392 - 02:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اقطاب صوفیه به برای توجیه بیعت و مشروعیت بخشی به آن، از تخریب ادعیه معتبر نیز فروگذار نمی کنند. از این رو نور علی تابنده به تخریب بیعت در دعای عهد همت گماشت.

استناد صوفیان به قرآن و روایات
03/08/1392 - 16:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب -پس می بینیم از خاندان وحی حتی یک حدیث هم در تایید صوفیه چه سنی و چه شیعه به ما نرسیده است بلکه آنچه که فرموده اند همه در نکوهش و ذم صوفیه است و اگر حدیثی در کتب خود صوفیه باشد آن اعتبار ندارد زیرا بنای ایشان برای ترویج مرام خود بر جعل و تحریف است.

توهم ولایت جزئیه
03/06/1392 - 04:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ معنایی که سلطان محمد برای ولایت ارائه داده است، معنایی غریب است که نه شاهدی از لغت بر آن وجود دارد و نه در روایات و متون دینی به این معنا به کار رفته است، برخلاف معنایی که در اول بحث ارائه شد که هم در لغت، ولایت به معنای امارت آمده است و هم در متون دینی.

قرآن
03/01/1392 - 01:49

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه به هیچ وجه مقید به حدود و قیود الفاظ شریف قرآن و معانی آن نیستند ودر بسیاری از موارد، کلماتی که کمترین مناسبت را بر یک سری از معانی که خودشان ميل دارند، تطبيق مي کنند؛ بدون اینکه مراعات لغت و ادبیات و قیودی از این قبیل را بکنند.

Pages