اعتقادات

01/31/1393 - 15:43

ابوالمفاخر یحیی باخرزی، از بزرگان و صاحب‌نامان مسلک تصوف و از مؤلفین ایشان است که اورادالأحباب و فصوص الآداب در منش صوفیانه و آداب، عقاید و احکام ایشان، تألیف اوست. وی در باب عقاید صوفیه ‌می‌نویسد: خلافت مر قرشی را ثابت است وامامت او را روا باشد و بس. روا نباشد که با حاکمان عهد خروج کنی اگر چه ظالم باشند!

12/28/1392 - 21:51

خوشا به حال شیعیان بخاطر اقتدا به چنین عناصر پاک و معصومی که بهترین مخلوقات خدا هستند و هم‌ایشان بهترین معرفت را از خدا دریافته و راه صحیح آن را نیز آموزش داده‌اند و بدا به حال صوفیان و عارف‌نمایان تنگ‌نظر که بویی از معرفت الهی نبرده و راهی به خداشناسی نداشته‌اند.

12/20/1392 - 21:30

با توجه به معناي شفاعت در مقام بيان نشانه‌هايي از آيات روايات براي معني شفاعت هستيم و در آخر شفاعتي را که نزد صوفيه مطرح است را بيان مي کنيم تا غايت هر دو تعريف به روشني بيان شود و بدانيم شفاعتي که شيعه از آن سخن مي‌راند با شفاعتي که نزد صوفيه مطرح است مغايرت دارد.

12/04/1392 - 16:18

معانی زیادی برای واژه صوفی نقل کرده‌اند و در اینکه تصوف چیست و رسم و رفتار ایشان چیست سخن‌ها رانده شده و قلم‌ها فرسوده گشته است. اما توجه به دیدگاه بزرگان اهل تصوف خالی از لطف نیست، خصوصاً اینکه بدانیم رفتار مدعیان تصوف در زمان حال، با تعریفی که سردمداران صوفیه برای این مسلک داشته‌اند مطابقت دارد یا خیر؟!
با مراجعه به کتب تصوف و نگاشته‌های سران صاحب نام آن، تعاریف مختلفی حول واژه ی تصوف می‌بینیم.

11/30/1392 - 10:58

نظریه پردازان صوفی بر ضرورت بهره‌گیری از رهنما و پیر طریقت تاکید بسیاری می‌ورزند. به گفته برخی از آنان «شیطان شیخ کسی است که شیخی ندارد.» و بر همین اساس می‌توان گفت:«لا دین لمن لا شیخ له» در این نوشتار سعی شده به ابعاد این سرسپردگی پرداخت.

11/08/1392 - 13:58

با این تصورات باطل، طبیعی است که حدود و اختیارات قطب چنان بالا باشد که هر عملی را که اراده کرد انجام دهد و بقیه بدون چون و چرا تابع محض وی باشند

10/19/1392 - 00:17

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بررسي مساله ولايت در صوفيه و بيان فرق آن با ولايتي که از منظر قرآن و شيعيان مطرح است و تعداد اولياي خاص الهي و مقام قطب در نزد صوفيه.

09/20/1392 - 08:06

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_سومين نحله از نحله هاي حکمت صوفيانه، جنبه يا نظر شناخت حقيقت نهايي، راي و نظر و ديدگاه "اصحاب نور" است. اين مکتب بر آن بود که ذات حقيقت همان "نور يا فکر" است و با اشراق و انديشه مي توان به حقيقت نهايي راه يافت.

09/16/1392 - 09:49

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در مورد صوفيه سه نظرگاه و سه نحله و روش فلسفی می توان اشاره کرد که هر سه مکمل یکدیگرند؛ و مراد هر سه دیدگاه و روش پیروان آن، رسیدن به حقیقت نهایی است که دستخوش تحريف و انحراف گشته است

09/14/1392 - 14:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ابتدا باید اشاره داشت که از جهتی دانشمندا ن به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی به حقیقت این عالم ایمان دارند و می گویند که آنچه بوسیله حواس ما درک می شود به ذات خود قائم است و با زوال ما از بین نمی رود.

09/13/1392 - 17:28

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بحث مهدویت ایشان اقطاب خود را مظهر امام زمان می دانند و می گویند: اقطاب ظاهریه و اولیاء، مظهریت آن قطب حقیقیه را دارند.

09/13/1392 - 07:37

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از مسائل حل نشدندی در تصوف، بحث قطبیت و نقش و جایگاه قطب در اعتقادات و تشکیلات فرقه است. آیا واقعاً فرقه ی صوفیه، اقطاب را امام زمان دانسته اند و نقش قطب در بین ایشان، همان مقام رفیع و بلند امامت در اعتقادات شیعه است؟

09/03/1392 - 00:31

از انحرافات صوفيه برتر دانستن فرمان قطب نسبت به فرمان خداست و اين کار مخالفت با نص قرآن و احاديث اهل بيت (ع) است.

08/28/1392 - 18:57

از جمله کارهای انحرافی صوفیه، التزام به ورود و صدور آنها در مقام سیر و سلوک به راهنمایی مرشد است؛ با این پنداشت که مرشد، اعرف به راه های سیر خواهد بود و پیروی او در ایصال و وصول، پر شتاب است.

Pages