اعتقادات

08/19/1392 - 08:37

سخنانی از بزرگان صوفیه در مورد تعارض تصوف با اسلام و بی نیازی از شریعت هنگام رسیدن به حقیقت. صوفیه بر این اعتقاد اند که انسان بعد از مدتی که به شریعت عمل نمود به طریقت می رسد و شریعت از دید او ساقط می شود و این مطلب در کتب مهم اهل تصوف آمده است.

08/08/1392 - 01:01

ملاسلطان گنابادی قطب فرقه ی گنابادی که با نگارش کتب چون ولایت نامه و بشاره المومنین، به شدت بر شیعه بودن خود و فرقه اش پافشاری می کند، اما ادعای گنابادیه به شیعه گری با مبانی تشیع سازگاری ندارد

07/10/1392 - 08:09

مساله نیابت در صوفیه از مسائلی است که اقطاب صوفیه در آن امر اختلاف دارند از این رو به برسی اقوال نورعلیشاه و صالح علیشاه در مساله نیابت می پردازیم.

07/09/1392 - 17:30

صد خجالت بر مدعیان تصوف که خود را پیرو اصحاب راستین پیامبر صلی الله علیه وآله می شمارند و عملکرد ایشان را نادیده می گیرند و دم از صلح کل و آشتی با همه می زنند

07/06/1392 - 14:06

برخی تصوف را جزئی از تشیع خوانده اند و وجود اشتراکات را دلیل این کار بیان کرده اند. از اشتراکاتی که ایشان به آن تمسک کرده اند، بحث ولایت است

07/06/1392 - 09:23

در مورد جانشینی امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف اخبار متعددی آمده است و صوفیه ادعا دارد بعد از امام زمان عج، قطب جانشین ایشان است و حال آنکه خبری در این مورد نرسیده است.

درس خواندن نزد علماء یعنی تلف کردن عمر
06/28/1392 - 09:29

مست علیشاه درس خواندن نزد علماء را تلف کردن عمر می داند و تنها راه شناخت خداوند را منحصر در صوفی گری می داند؛ حال آنکه کلام وی کاملا مخالف نص قرآن است.

فرقه ی بدعت گذار صوفیه، ناجیه یا گمراه!
06/24/1392 - 13:41

با این بدعت ها و انحرافات، آیا می توان صوفیه ی منحرف که مدعی تشیع است را جزء گروه رستگاران دانست؟

تحقیر انبیاء و اولیای دین، برنامه تصوف
06/24/1392 - 03:07

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از انحرافات تصوف و متصوفه پرداختن به دریافتهای شخصی و بریدن از کلام وحی و احادیث معصومین علیهم السلام است

لذت جویی تصوف از رقص و سماع
06/20/1392 - 13:59

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وقتی در حوزه ی فرَق و گروهک ها از مدعیان دروغین نام برده می شود، تصوف و صوفی گری جایگاه بلندی را در این بین به خود اختصاص داده است

اهمیت تعلیم و تعلم
06/17/1392 - 19:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیانی که علوم را قیل و قال خطاب می کنند باید بدانند که حربه های ایشان برای دورکردن مردم از حقایق و پنهان ساختن مسیر حق، زنگ زده و توفیق در این راه دیگر ممکن نیست

انحطاط تصوف
06/12/1392 - 21:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیشینه ی تصوف و بزرگان آن، همانی است که خود ایشان در کتب خود آورده اند و با مطالعه ی آثار طنز گونه و بعضاً موهن آن به حیات فکری و طرز اندیشه ی ایشان پی می بریم

تزکیه ی نفس یا ریاضت های صوفیانه
05/27/1392 - 23:17

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تزکیه ی نفسی که اسلام آن را مورد توجه قرار داده است، چیزی جدای از ریاضتهای غیر شرعی صوفیانه است. نهایت هدف ریاضت صوفیانه، فناشدن در خدا، در همین دنیا است که این امر خلاف دستورات دینی ماست

تفسیر به رأی، حربه ی تصوف برای فرار از شریعت
05/21/1392 - 02:22

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بزرگان صوفیه آیات الهی را در قالب تفسیر به رأی، معنایی ساده و ظاهری می کنند و به این ترتیب اذهان عمومی و بی اطلاع را با خود همراه می سازند

Pages