به نام قرآن به کام صوفیان!

  • 1391/11/28 - 22:50
از مقررات صوفیه اینست که مرید باید در شیخ فنا شود، یعنی تسلیم محض او شود وعقل خود را درفرمایشات شیخ!! به کارنگیرد
به نام قرآن به کام صوفیان!

از مقررات صوفیه اینست که مرید باید در شیخ فنا شود، یعنی تسلیم محض او شود و عقل خود را در فرمایشات شیخ!! به کار نگیرد و بعد در رسول فنا شود و بعد در ذات حق غرق شود و در آنجا یا به کلی فنا می شود و یا باقی به بقای سرمدی میگردد! لذا ملاشاه1 از شعرای صوفیه میگوید:

من چه پروا زمصطفی دارم؟              

پنجه در پنجه ی خدا دارم!

ایشان حتی قرآن را تفسیر به رای کرده و بنا بر همین نظرات ذوقی خود و حتی بنابرخلاف ظاهر و سیاق، آیات الهی را ترجمه میکنند!
در آیه ی 7 سوره ی بقره ("خَتَم‌َ اللَّه‌ُ عَلَي‌َ قُلُوبِهِم‌ْ وَ عَلَي‌َ سَمْعِهِم‌ْ وَ عَلَي‌ََّ أَبْصَـَرِهِم‌ْ غِشَـَوَه‌ٌ وَ لَهُم‌ْ عَذَاب‌ٌ عَظِيم‌ٌ ؛ ملاشاه می گوید: این آیه در شان اولیاء است و معنای آن این است که: مهر نهاده خدای تعالی بر دلهای اولیاء خود تا ساحت فضاهای باصفا که به حکم (قلب المومن عرش الله) هر یکی بارگاه کبریاست که از خس و خاک و وساوس نفسانی و غبار و کدورات شیطانی پاک می باشند و برگوشهای ایشان که دریچه های قلوبند تا از داخل کلمات پوچ محفوظ می ماند و بر چشم ایشان پرده است از سرادق عظمت و جلال و جلباب حسن لایزال که در تماشای آن به جمال ناسوت و ملکوت نظر نمی گمارند و برای ایشان است شربتهای بزرگ در مزه ی حلاوت!)
در این آیه ملاشاه عذاب را از عذب (آب شیرین) گرفته و در ترجمه ی آیه با استفاده از کلمات ثقیل وبازی با الفاظ سعی در ارائه ی افکار منحرف خود در قالب ترجمه ی آیه برآمده است و جالب اینجاست که محیی الدین عربی هم در تفسیر این آیه به همین شکل عمل کرده است.2
این مشت که نمونه ی خروار است حاکی از عملکرد خودسرانه ی صوفیه در اجرای راه و روش بندگیست! راهی که نه قرآن آن را تائید می کند و نه سنت پیامبر و اهل بیت پاک او برآن صحه می گذارند. آقایان صوفیه فاین تذهبون؟
......................................................................................................
منابع:
1- شاه‌محمد ملقب له مُلّاشاه بَدَخشی از شاعران و مشایخ صوفی طریقت قادری
2- فتوحات محیی الدین عربی ج1 ص 117

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.