تشکیلات صوفیه

عرفان و تصوف
02/11/1392 - 22:27

دانش و علم عرفان به معنای حقیقی، علمی است که هیچ کدام از این اعتقادات باطل در آن علم وجود ندارد، البته اگر کسی خود را عارف بداند و معتقد به اعتقادات باطلی همچون بعضی از فرقه‌های صوفیه باشد او هم مطرود از دین و مذهب خواهد بود، ولی چون علم عرفان در حد خودش مشهور و معروف به چنین اعتقادات فاسدی نیست لذا با تصوف فرق می کند.

قطب فعلی ذهبیه
02/10/1392 - 16:01

چای احمد و چای محمود از جمله منابع اقتصادی این فرقه می باشد . همچنین چاپ مصطفوی و چاپ احمدیه از این فرقه است ذهبیه هم اکنون در دزفول و شیراز فعالیبت زیادی دارند و در سالهای گذشته دست به توسعه فعالیتهای خود زده اند.

سلسله های صوفیه
02/09/1392 - 15:06

از همان آغاز به علل مختلف، سیر و سلوک عرفانی با شیوه‏ها و روشهای گوناگون انجام پذیرفته‌است که این شیوه‏ها و سلیقه‏ها به عنوان طریقت‏ یا سلسله، شناخته شده‏ اند، اسامی برخی از معروف ترین سلسله ‏های مهم تصوف اسلامی به شرح زیر است

رضایت مندی از خدا
02/09/1392 - 00:07

یکی از فرقه های منحرف صوفیه، فرقه ای است به نام تسلیمیه که این نام برگرفته از عقیده ی ایشان است.

بدعت صوفی
02/08/1392 - 14:14

از فرقه های بسیار گمراه صوفیه، فرقه ای است بنام حالیه که بخاطر پراکنده شدن ایشان و از بین رفتن جمع شان، اطلاعات اندکی از احوالات ایشان در منابع موجود است.

جنگ قدرت
02/04/1392 - 18:53

بعد از ملا سلطان فرزندش نورعلیشاه به قطبیت رسید و این امر باعث شد که عده زیادی اعتراض کنند و این فرقه به فرق مختلف تبدیل شود

راه باطل صوفیه
02/04/1392 - 02:42

یکی از سلاسل صوفیه، سلسله ای است به نام حبیبیه که از سلسله ی شاذلیه منشعب شدند.

تصوف متولد شده از شیطان
01/31/1392 - 22:14

برعکس آنچه که اقطاب و بزرگان تصوف میگویند و خود را از سیاست جدا میدانند تصوف از تحولات سیاسی به وجود آمده و نوزاد شیطان است.

قطب اویسیه
01/26/1392 - 09:29

در اینجا با نقدی کوتاه بر فرقه اویسیه بیان میکنیم که انحراف فرقه های تصوف به حدی است که یک مربی بدنسازی قطب میشود!

تصوف راه شیطانی
01/26/1392 - 00:22

با اندک مطالعه ای در سیر تکامل و اعتقادات تصوف خواهیم دانست که تصوف راهی شیطانی به سوی حقیقت است.

فتوای دِلی...
01/20/1392 - 18:38

از سفارشات اسلام این است که در مواردی که علم به قضیه ای ندارید، در مقابل آن سکوت کنید.

انشعاب نعمت اللهیه
01/20/1392 - 02:47

از آنجا که گنابادیه به اتصال سلسله اقطاب خود متعصبند و به آن می بالند اما غافلند از آنکه انشعابات متعددی در سلسله اقطاب خو بر اساس قدرت طلبی صورت گرفته است.

نورعلیشاه و حسین علیشاه اصفهانی
01/17/1392 - 14:50

در ادامه معرفی اقطاب صوفیه گنابادی و اتفاقات مهم دوران هر کدام و ادعای انتساب بزرگان علمای متشرعه از جمله سید بحر العلوم به این فرقه،اقدام به بیان حقایقی می نماییم.

علامت سوال
01/11/1392 - 21:59

روسای صوفیه با تمام قوا می کوشند که خود و هواداران خود را یک طبقه عالی و ممتاز اجتماع معرفی کنند, خود را اهل یقین, اهل دل, اهل معنی و دیگران را اهل ظاهر, و قشر بی مسلک قلمداد می کنند.

الصفحات