تشکیلات صوفیه

مشکل دراویش نعمت اللهی
11/08/1391 - 17:45

نور علی تابنده قطب گنابادیه میگوید:اگر کسی اجازه اش یدا به ید به امام برسد رهبری وارشاد او شرعی و قانونی است و الا رشته اش قطع شده است

برناردلویس
11/01/1391 - 20:15

مستکبران با تحقیقاتی که انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که تنها راه نفوذ به ایران تقویت دراویش و استفاده از آنها است.

الصفحات