تشکیلات صوفیه

تصوف متولد شده از شیطان
01/31/1392 - 22:14

برعکس آنچه که اقطاب و بزرگان تصوف میگویند و خود را از سیاست جدا میدانند تصوف از تحولات سیاسی به وجود آمده و نوزاد شیطان است.

قطب اویسیه
01/26/1392 - 09:29

در اینجا با نقدی کوتاه بر فرقه اویسیه بیان میکنیم که انحراف فرقه های تصوف به حدی است که یک مربی بدنسازی قطب میشود!

تصوف راه شیطانی
01/26/1392 - 00:22

با اندک مطالعه ای در سیر تکامل و اعتقادات تصوف خواهیم دانست که تصوف راهی شیطانی به سوی حقیقت است.

فتوای دِلی...
01/20/1392 - 18:38

از سفارشات اسلام این است که در مواردی که علم به قضیه ای ندارید، در مقابل آن سکوت کنید.

انشعاب نعمت اللهیه
01/20/1392 - 02:47

از آنجا که گنابادیه به اتصال سلسله اقطاب خود متعصبند و به آن می بالند اما غافلند از آنکه انشعابات متعددی در سلسله اقطاب خو بر اساس قدرت طلبی صورت گرفته است.

نورعلیشاه و حسین علیشاه اصفهانی
01/17/1392 - 14:50

در ادامه معرفی اقطاب صوفیه گنابادی و اتفاقات مهم دوران هر کدام و ادعای انتساب بزرگان علمای متشرعه از جمله سید بحر العلوم به این فرقه،اقدام به بیان حقایقی می نماییم.

علامت سوال
01/11/1392 - 21:59

روسای صوفیه با تمام قوا می کوشند که خود و هواداران خود را یک طبقه عالی و ممتاز اجتماع معرفی کنند, خود را اهل یقین, اهل دل, اهل معنی و دیگران را اهل ظاهر, و قشر بی مسلک قلمداد می کنند.

انشعابات صوفیه
12/28/1391 - 01:02

یکی از عوامل مهم انشعابات در سلسله تصوف این است که معیار روشنی برای شناخت قطب سلسله, پیر, مرشد و دلیل راه ارائه نمی دهند.

ریشه تصوف,آیا به زمان حضرت علی (ع)
12/20/1391 - 23:02

برخی مدعی هستند که لفظ صوفی در زمان امام علی (ع) نیز متداول بوده و به روایتی در کتاب غوالی اللئالی استناد می کنند که حضرت فرموده است:لغت صوفی از سه حرف (ص,و,ف) مرکب شده و برای هر کدام از سه حرف سه پایه را ذکر مکند.

مذهب سران تصوف
12/13/1391 - 17:33

متون تصوف نشان می دهد صوفیان اولیه نه تنها شیعه نبوده اند بلکه در مقابل ائمه (ع) بوده اند و طریق مخالفین ائمه اطهار را دنبال می کرده اند.

تفرق تصوف
12/08/1391 - 03:18

وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائتهم البینه

آهن ربای صوفیه
11/30/1391 - 14:26

فرقه صوفیه گنابادی برای جذب پیروان خود به روشهای نا متعارفی دست می زند که به فریب پیروانش می انجامد.

تصوف و خرقه
11/29/1391 - 13:07

یكی دیگر از بدعتهای تصوف كه ریشه در تعالیم غیر اسلامی دارد خرقه پوشی و خرقه دادن است.خرقه در لغت به تكه ای از پارچه، پاره ی لباس، جامه ای كه از تكه های گوناگون دوخته شده باشدو در اصطلاح به لباس رسمی صوفیان گفته می شود كه از تكه های بی ارزش پارچه بصورت چهل تكه می دوخته اند.

تفکر
11/28/1391 - 13:44

در شرق، باقیمانده برخی مذاهب و مکاتب ایرانی مانند: آئین میترا، مانی و حكمتهای خسروانی و همچنین مكاتب هندی و بودائی، شباهت زیادی با طریقت صوفیه داشته­اند.از طرفی در آئین مسیحیت كه عده­ ای از مسلمانان قبل از رجوع به اسلام پیرو آن بودند وجوه مشتركی با تصوف دیده می­شود .

الصفحات