تشکیلات صوفیه

خیانت صوفیه به ایران
11/12/1391 - 02:21

در اواخر کار صوفیه وتسلط علمای شیعه، یک عکس العمل شدید دربرابر صوفیه پدید آمد. مراکز تصوف به خارج از ایران خصوصاً هند انتقال یافت.

انحرافات گنابادیه
11/09/1391 - 19:41

متاسفانه چندیست فرقه گنابادیه با بودجه کلانی که دشمنان داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اختیارشان گذاشته به صورت کاملا سازمانی و برنامه ریزی شده به جذب جوانان میپردازد

مشکل دراویش نعمت اللهی
11/08/1391 - 17:45

نور علی تابنده قطب گنابادیه میگوید:اگر کسی اجازه اش یدا به ید به امام برسد رهبری وارشاد او شرعی و قانونی است و الا رشته اش قطع شده است

برناردلویس
11/01/1391 - 20:15

مستکبران با تحقیقاتی که انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که تنها راه نفوذ به ایران تقویت دراویش و استفاده از آنها است.

الصفحات