تشکیلات صوفیه

07/04/1392 - 15:27

تصوف دارای یک تشکیلات وسیعی است و عالی ترین ایشان مقام قطب می باشد. این مقام برای اختیارات خود یک سری اصول را داراست که به اصول دَه ماده ای معروفند

06/30/1392 - 20:58

مولوی نماد تصوف است و این بیان گزاف نیست. اشعار و آثار وی دائره المعارف عقاید صوفی گری و آداب ایشان است.

عوامل جعل در کتاب طرائق الحقایق
06/26/1392 - 14:25

طرائق الحقایق از جمله کتابهایی است که نویسنده آن امانت دار نبوده و در ثبت مطالب آن به نفع گروهی خاص قلم زده است. از این رو به چرایی علل و عوامل این جانبداری و تحذیفات می پردازیم.

عرفان و تصوف
06/25/1392 - 14:56

باید در سخنرانی ها، کنفرانس ها و حتی نوشته جات ها و کتاب ها به بررسی و تبیین تفاوت های بنیادین عرفان با تصوف پرداخت و نگذاشت تا جهل مردم سبب پیشرفت عقاید منحرف و سیاست های صوفیه در کشور شود

بررسي صحت مطالب کتاب طرائق الحقايق
06/25/1392 - 10:38

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به گفته سخنگوي فرقه نعمت اللهيه گناباديه،مصطفي آزمايش، محمد معصوم نايب الصدر شيرازي نويسنده کتاب طرايق الحقايق در کتاب خود دست به جعلياتي زده که بدین جهت نقل قول از کتاب طرائق الحقايق خالي از اشکال نيست.

تصوف،پایگاه مستحکم غرب در جنگ نرم
06/20/1392 - 01:29

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه با عقایدی چون صلح کل و... زمینه ی بسیار مساعدی برای دشمن در جنگ نرم آماده کرده و دنیای غرب با پشتیبانی مادی و معنوی صوفیه، از این فرصت کمال استفاده را برده اند

مصطفی آزمایش
06/18/1392 - 09:35

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به اعتراف گردانندگان تصوف، مصحح کتاب طرائق الحقایق که برای صوفیه از ارزش بالایی برخوردار است، امانت دار نبوده و در برخی موارد گرفتار احساسات و جانبداری شده است ولی صوفیه به دلیل نداشتن منبعی معتبر، همواره از آن بعنوان کتابی مرجع استفاده می کنند

حربه ی صوفیه؛مردم از مجالست با عالم دینی برحذر باشند!
06/12/1392 - 17:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیان با سوء استفاده از موقعیت، مردم را از علما و روحانیون به شدت برحذر می دارند و عالمان دین را یگانه سدّ و مانع برای سیر و سلوک معرفی می کنند

ثمره ی تشکیلات التقاطی
06/11/1392 - 13:18

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تضادها وتعارضات درونی تصوف نشانه ی التقاطی بودن این فرقه است که نشان می دهد آموزه های آن در حکم داروی بدون مجوز و خطرناک است.

استکبار جهانی مروج تصوف
06/11/1392 - 12:20

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تصوف به عنوان یک عرفان وارداتی و غیر اصیل، همانند دارویی تایید نشده و خطرناک است که استفاده از آن ضررهای جبران ناپذیری را بر انسان تحمیل می کند

علامه ی مجلسی و ادعای صوفیان
05/10/1392 - 17:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ این شگرد اقطاب صوفیه که بخواهند علمای شیعه را به خاطر استعمال چند اصطلاح، به نفع خود مصادره کنند، نخ نما شده است

نعمت اللهی و اویسیه
04/19/1392 - 15:00

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بعضی فرقه های صوفیه، سلسله ی خود را با شخصیت سازی و افسانه سرایی به عصر ائمه می رسانند و به این ترتیب خود را منتسب به اولیاء الله کرده و وجه ی شرعی برای خود می تراشند و برخی دیگر بازی دیگری را پی گرفته اند

خواستگاه بدعت های فرقه ی صوفیه
04/17/1392 - 20:49

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وجود خانقاه، با توجه به اهدافی که صوفیه آن را ایجاد کرده اند و آن را محلی برای انجام مراسمات بدعت گونه ی خود مثل سماع و.. قرار داده اند؛ نشان گر عدم اصالت تصوف و وابستگی این فرقه ی وارداتی به کفار است.

فرقه صوفیه،مُهره ی استکبار جهانی بر علیه نظام اسلامی
04/11/1392 - 21:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه ی امروز، یک سازمان و تشکیلاتی مانند دیگر سازمان های ضد اسلامی و ضد ایرانی مثل منافقین و سلطنت طلب هاست که با پیگیری اهدافی شبیه ایشان سعی بر اخلال در نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

الصفحات