تشکیلات صوفیه

تصوف،پایگاه مستحکم غرب در جنگ نرم
06/20/1392 - 01:29

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه با عقایدی چون صلح کل و... زمینه ی بسیار مساعدی برای دشمن در جنگ نرم آماده کرده و دنیای غرب با پشتیبانی مادی و معنوی صوفیه، از این فرصت کمال استفاده را برده اند

مصطفی آزمایش
06/18/1392 - 09:35

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به اعتراف گردانندگان تصوف، مصحح کتاب طرائق الحقایق که برای صوفیه از ارزش بالایی برخوردار است، امانت دار نبوده و در برخی موارد گرفتار احساسات و جانبداری شده است ولی صوفیه به دلیل نداشتن منبعی معتبر، همواره از آن بعنوان کتابی مرجع استفاده می کنند

حربه ی صوفیه؛مردم از مجالست با عالم دینی برحذر باشند!
06/12/1392 - 17:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیان با سوء استفاده از موقعیت، مردم را از علما و روحانیون به شدت برحذر می دارند و عالمان دین را یگانه سدّ و مانع برای سیر و سلوک معرفی می کنند

ثمره ی تشکیلات التقاطی
06/11/1392 - 13:18

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تضادها وتعارضات درونی تصوف نشانه ی التقاطی بودن این فرقه است که نشان می دهد آموزه های آن در حکم داروی بدون مجوز و خطرناک است.

استکبار جهانی مروج تصوف
06/11/1392 - 12:20

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تصوف به عنوان یک عرفان وارداتی و غیر اصیل، همانند دارویی تایید نشده و خطرناک است که استفاده از آن ضررهای جبران ناپذیری را بر انسان تحمیل می کند

علامه ی مجلسی و ادعای صوفیان
05/10/1392 - 17:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ این شگرد اقطاب صوفیه که بخواهند علمای شیعه را به خاطر استعمال چند اصطلاح، به نفع خود مصادره کنند، نخ نما شده است

نعمت اللهی و اویسیه
04/19/1392 - 15:00

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بعضی فرقه های صوفیه، سلسله ی خود را با شخصیت سازی و افسانه سرایی به عصر ائمه می رسانند و به این ترتیب خود را منتسب به اولیاء الله کرده و وجه ی شرعی برای خود می تراشند و برخی دیگر بازی دیگری را پی گرفته اند

خواستگاه بدعت های فرقه ی صوفیه
04/17/1392 - 20:49

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وجود خانقاه، با توجه به اهدافی که صوفیه آن را ایجاد کرده اند و آن را محلی برای انجام مراسمات بدعت گونه ی خود مثل سماع و.. قرار داده اند؛ نشان گر عدم اصالت تصوف و وابستگی این فرقه ی وارداتی به کفار است.

فرقه صوفیه،مُهره ی استکبار جهانی بر علیه نظام اسلامی
04/11/1392 - 21:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ صوفیه ی امروز، یک سازمان و تشکیلاتی مانند دیگر سازمان های ضد اسلامی و ضد ایرانی مثل منافقین و سلطنت طلب هاست که با پیگیری اهدافی شبیه ایشان سعی بر اخلال در نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

درویش خاکساریه
02/29/1392 - 02:17

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بسیاری از کارهای صوفیان ریشه و بنای اسلامی ندارد و از ابداعات متصوفه برای فریب عوام و تشنگانِ رسیدن به معرفت و حقیقت است.

سلطان حسین تابنده
02/27/1392 - 10:28

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از اقدامات صوفیه برای حفظ بقاء و هویت خود، استفاده از نام و عنوان بزرگان است.ایشان در کتب خود طوری وانمود یا تصریح می کنند که شخص یا اشخاصی از علمای تراز اول شیعه را صوفی یا متمایل به این مسلک جلوه دهند.

حجت الاسلام بیرانوند
02/23/1392 - 13:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به نقل از خبرگزاری رسا، یکی از مباحث مهمی که امروز مطرح می‌باشد، پرداختن به موضوع فرقه‌ها است و باید از زوایای مختلفی به آن پرداخت که از آن جمله جایگاه و نقش فرقه‌ها است. در این باره با حجت الاسلام عبدالرحیم بیرانوند، مدرس و کارشناس ارشد فرق و ادیان گفت‌و‌گویی کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

02/18/1392 - 17:05

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اینها نمودار زندگی شخصی است که مدعی مقامات معنوی است و جالب توجه اینکه با این همه مسایل کذب و مقامات خاصی که برای خود قائلند دم از پیروی از قرآن و پیامبر اسلام هم می زنند.اینها پدیده های نوظهور را به نام دین و مذهب مطرح ساختن یا افزودن چیزی در دین و کاستن چیزهائی از دین از جمله اموری است که در عملکرد صوفیه وجود دارد.

فرق صوفیه (الهامیه)
02/15/1392 - 12:49

در ادامه ی معرفی فرق منحرف صوفی که اکثر ایشان به دلیل داشتن عقاید باطل و بدعت گونه از بین رفته و منسوخ شده اند، به گروهکی به نام الهامیه می رسیم.

الصفحات