یهود

 حکومت ماشیح
01/20/1401 - 12:05

حكومت ماشیح در دیدگاه یهود از ویژگی های برجسته نظیر نابودی شرک، برقراری عدالت، صلح جهانی، پایان بدی و گناه، آشکار شدن علم یهوه، پرستش و ستایش جهانی خداوند یکتا، گسترش برکت، رفاه، آسایش و آباداني در سراسر زمین، پایان غم، گرسنگی و تشنگی، گسترش امنیت فراگیر، تحقق حکومت ماشیح با اعجاز، یهودی شدن اهل دنیا و رستاخیز مردگان برخوردار است.

عوامل توطئه های یهود
12/15/1400 - 12:24

دنیا طلبی، حسادت، جاه طلبی، لجاجت، عدم ایمان راسخ به آخرت، بغض و کينه توزی و نژاد پرستی، مهم‌ترین عوامل توطئه ها و انحرافات یهودیان در جهت منع از گسترش اسلام در دوران پیامبر(ص) بوده است.

معاد
11/10/1400 - 09:48

برخی بر اساس آﯾﻪ 154 سوره انعام، عدم اعتقاد یهود به معاد را استفاده کردند و حال آنکه با توجه به ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن، آنان به معاد اعتقاد داشتند و خدا ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ را برای ایمان آوری قوم بنی اسرائیل به معاد نازل کرد.

افسانه هولوکاست
10/15/1400 - 11:16

صهیونیست‌ها از جعل افسانه هولوکاست انگیزه‌های سیاسی، روانی و اقتصادی داشته‌اند. انگیزه سیاسی آنان برپایی دولت مستقل، انگیزه روانی آنان مظلوم‌نمایی و انگیزه اقتصادی آنان فراهم کردن بودجه لازم از کشورهایی که در هولوکاست نقش داشت، در جهت پایه‌ریزى حکومت صهیونیستی بوده است.

اسلام صوفیانه، اسلام موردعلاقه دشمنان
06/20/1400 - 22:27

یکی از ابزارهایی که دشمنان برای تغییر در اسلام استفاده کردند، حمایت از تصوف و دراویش بوده است. زیرا دشمنان اسلام به دنبال اسلامی هستند که سیاست در آن نقشی نداشته باشد و از این نظر، تصوف بهترین گزینه است. چراکه با شعار انزواگزینی از زیر بار مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی و عمل به وظایف خویش در برابر دیگر مسلمانان و مقابله با دشمنان اسلام شانه خالی می‌کنند.

08/05/1396 - 12:03

از جمله مواردی که در کتب صوفیه به‌طور ملموس قابل مشاهده است ادعای برتری صوفیان نسبت به دیگر انسان‌ها است. ادعایی که شباهت زیادی به ادعای یهودیان دارد. زیرا هم صوفیان و هم یهودیان مدعی این مطلب هستند که آن‌ها تنها اولیاء الهی هستند و بر تمام انسان‌ها برتری دارند و منتخبین خداوند متعال هستند.

صفحه‌ها