یهود ستیزی

آلمان کنونی حامی رژیم جنایت کار صهیونیستی
04/05/1401 - 13:47

سیاستمداران آلمان پیوند عمیقی با صهیونیست ها دارند و نیز که یهودیان و رژیم صهیونیستی نفوذ جدی در درون دولت این کشور دارند. از این رو آلمان تمام توان خود را برای مقابله با یهودستیزی به کار می بندد و از هر اقدام ممکنی در این زمینه حمایت می کند. اخیراً دادگاه هامبورگ به بهانه واهی و دروغین، حکم اخراج معاون مرکز اسلامی این شهر را به اتهام یهودستیزی صادر کرده است.

یهود ستیزی
11/03/1400 - 11:40

ادعای صهیونیست ها مبنی بر شکل گیری صهیونیسم، پاسخی به ﻳﻬﻮد ﺳﺘﻴﺰی است، ادعایی بی اساس و غیر قابل اثبات می باشد؛ زیرا از این حربه برای مظلوم نمایی، شتاب بخشیدن به مهاجرات یهودیان و تأسیس دولت یهودی سوء استفاده کردند. افزون بر این، مردم آفریقا و ایران رنج هایی بیشتر از یهودیان متحمل شده اند ولی هیچ سخنی از اینها گفته نشده است. در ضمن صهیونیست ها خودشان هم یهود آزاری دارند.

غلط بودن منطق صهیونست ها
11/03/1400 - 11:34

برای صهیونیست ها مصائب و رنج های خیالی یهودیان بر مصائب حقیقی دیگر انسان ها نظیر مردم آفریقا و ایران برتری دارد از این رو به دفع بلای یهود ستیزی و یهود آزاری اقدام کردند اما بلای دیگر انسان ها برایشان اهمیتی ندارد.