وادی طوی

قداست و جاذبه معنوی کعبه برای یهودیان
04/02/1401 - 08:58

کعبه پیش از ظهور اسلام در مکه، نزد یهودیان دارای منزلت و احترام بوده و در آن حاضر شده و به نام دین ابراهیم(ع) خدا را عبادت می کردند. قبور حضرات ابراهیم، اسحاق، دانیال و حبقوق نبی(علیهم‌السلام) به سوی کعبه هستند. هنگامی که زنان یهودی از کنار خانه خدا می گذشتند، کفش های خود را به احترام از پا بیرون می کردند.