همجنس گرایی

05/16/1402 - 10:20

به غیر از اینکه افرادی به صورت مادرزادی با اختلال جنسی به‌ دنیا می‌آیند، افراد زیادی هستند که هیچ نوع مشکلی ندارند، جنسیتشان با جنس خودشان تفاوت ندارد، ولی چون در محیط زندگی و تربیت و فضای تبلیغی خاصی هستند، فکر می‌کنند که جنسیتشان با جنس خودشان تفاوت دارد. یکی از عوامل اصلی این نوع گرایشات، تبلیغات توسط موج کره‌ای است.

همجنس بازی در منابع یهودیت
10/18/1401 - 17:39

کتاب مقدس یهودیت صریحاً همجنس بازی را گناه دانسته و حکم همجنس باز را اعدام ذکر کرده است. با وجود مخالفت صریح تورات، مقام ‌های رژیم صهیونیستی محدودیتی در این زمینه اعمال نمی ‌کنند. راه پیمایی همجنس بازان هر ساله در مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی برپا می گردد. اخیراً پارلمان رژیم صهیونیستی، امیر اوحانای همجنس باز را به ریاست خود انتخاب کرده است.

بی تی اس و چالش ها
10/05/1401 - 18:25

گروه موسیقی کی پاپ به نام BTS توانسته است از هویت متزلزل، حس استقلال طلبی و میل متفاوت بودن نوجوانان استفاده کند و با ایجاد یک هویت متناسب این نیازها، باعث جذب نوجوانان زیادی شود و از این طریق سبک زندگی نامناسبی را ترویج کند.

بی تی اس و همجنس گرایی
10/05/1401 - 11:57

گروه موسیقی بی تی اس یکی از گروه های موسیقی کی پاپ کره می باشد که آسیب های فراوانی را برای طرفدارن خود ایجاد می کنند؛ از جمله این آسیب ها می شود به ترویج همجنس گرایی و هویت نابهنجار اشاره کرد.

02/12/1397 - 13:44

طاهری برای جذب بیشترمخاطب و در راستای کاسبی‌همه جانبه برای عرفان حلقه، در مورد هر مسئله‌ای که برای این گروه افزایش مخاطب و منافع مادی را درپی داشته باشد، دخالت کرده و خود را صاحب نظرمی‌داند. به عنوان نمونه: طاهری برای اینکه خود را حامی و درمان‌گرهمجنس‌بازان معرفی کند، شروع به تخریب دین می‌کند.