نفوذ بهائیت

04/23/1403 - 09:10

در زمان رژیم پهلوی حدود صد نظامی عالی‌رتبه یا تیمسار در ارتش ایران حضور داشته‌اند؛ درحالی که این آمار برای سایر اقلیّت‌های مذهبی، نزدیک به صفر بوده است.

تبلیغ بهائیت
02/30/1403 - 09:46

سرویس خبری تشکیلات بهائیت ۲۴ اردیبهشت 1403 قسمتی دیگر از برنامه «بارقه‌های امید» را با هدف آموزش تبلیغ و کارهای تشکیلاتی به کودکان بهائی را منتشر کرد.

بهائیت و صلح
02/20/1403 - 10:50

بانی دوگال نماینده تشکیلات جهانی بهائیت در مرکز گفتگوی بین‌المللیKAICIID، پیرامون موضوع «حفظ کرامت انسانی از طریق گفتگوی تحول‌ آفرین» سخنرانی کرد.

حقوق بشر بهاییان
02/20/1403 - 06:59

سایت راستی متعلق به «دفتر جامعۀ جهانی بهائی در ژنو» بخشی از سخنان نماینده مولداوی در سازمان ملل درباره حمایت‌های وی از بهائیان ایران را به انتشار درآورد.

02/18/1403 - 08:42

صحبت‌های جنجالی ایمان مطلق آرانی از مبلّغین و مسئولان تشکیلات بهائیت درباره بهائی نفوذی در لباس روحانیت به نام عسکری یحیی زاده خطیر.

تبلیغ بهائیت
01/06/1403 - 16:23

عبدالبهاء در زمان حیات خود هشدار می‌دهد که عده‌ای از مخالفاینش به بهائیان نزدیک می‌شوند و سعی در فریب آنان را دارند و به همین خاطر باید مورد تحریم قرار گیرند. این درحالیست که محبّت و فریب، یکی از ترفندهای تبلیغ بهائیت محسوب می‌شود. با این حال، بهائیانی که از این ترفند استفاده می‌کنند، طبق سیره عبدالبهاء باید مورد تحریم همه‌جانبه قرار گیرند.

آهنگ جدید ساسی
12/19/1402 - 06:50

از نماهنگ «هلو» رادیو جوان با خوانندگی ساسی گرفته، تا تئاتر کمدی فین جین و سریال‌های نمایش خانگی، مثل جیران و قبله عالم، همگی در قالب هنر و به طور مستقیم، به تخریب یا تمسخر مرحوم امیرکبیر و ناصرالدین شاه پرداخته‌اند؛ اما آیا این هجمه هنری و نمایشی علیه بزرگ‌ترین دشمنان جریان بابی - بهائی در ایران طبیعی است؟

پردیس ثابتی
12/14/1402 - 07:41

پروژه تطهیر «پردیس ثابتی»، پس از آن شروع شد که او در پروژه سنتز ژنوم ایرانی، تحت پوشش سازمان مردم نهادی به نام «بنیاد پارسا»، به جمع‌آوری ژن‌های مردم ایران برای مقاصدی نامعلوم متهم شد؛ اما چرا «پردیس ثابتی» فرزند یک بهائی و ساواکی سرشناس، اینگونه تبلیغ و ترویج می‌شود و از پیشینه و اتهاماتش، سخنی گفته نمی‌شود.

احمد منتظری بهائیت
12/05/1402 - 13:45

در سالگردی که بهمن 1402 برای جناب بازرگان در قم برگزار شد، احمد منتظری از حق شهروندی بهائیان در ایران دفاع کرد. با توجه به اینکه بهائیان در قانون، از حقوق انسانی برخوردارند، طرح حقوق بهائیان، در واقع دفاع از تشکیلات و تبلیغ بهائیت در ایران است و بزرگ شدن با چسبیدن به نام بهائیت، برازنده روحانی شیعه نیست.

نفوذ بهائیت, جاسوسی بهائیان, تبلیغ بهائیت در کشورهای عربی
11/11/1402 - 14:13

تشکیلات بهائیت در گزارشی از فعالیت‌های ۲۰۲۳ م خود، آشکارا از توجه به فرهنگ و سنت‌های کشورهای عربی، با هدف یافتن روزنه‌ای برای نفوذ خود سخن گفته است.