مدعی دروغین

اوشو
04/16/1401 - 16:28

راجنیش اوشو ازجمله مدعیانی است که بنا به اظهارات صریح خودش به هیچ چیز باور نداشته و به دنبال زندگی ای است که با نفس و خواسته های شهوانی کاملاً موافق باشد. در نظام فکری و اندیشه ای اوشو اعتقاد به خدا، ارسال رُسُل و مبارزه برای برقراری عدالت معنا و مفهومی نداشته و آن چه مهم است، خواسته های نفسانی و شهوانی افراد است.

06/12/1396 - 15:10

وظیفه و حوزه‌ی اختیارات یمانی در حیطه‌ی دینی و نظامی بوده و وظیفه‌ای جز خروج علیه طاغوت و دعوت مردم به امام زمان (علیه‌السلام) نخواهد داشت. بنابراین دعوت او تابع خروج او بوده و تا زمانی که رسما خروج ننماید، دعوت او پذیرفته نخواهد بود.