مخالفت با نظام اسلامی

عبدالحمید
02/02/1403 - 09:31

عبدالحمید بدون اشاره به پیروزی جبهه حق علیه صهیونیسم ظالم، در عملیات «وعده صادق»، توییت کرد که: «وقت آن رسیده است که جامعه جهانی، به ویژه دولت‌های حامی اسرائیل، با اعمال فشار جهت آتش‌بس، پایان دادن به اشغالگری، تشکیل کشور مستقل فلسطین و احترام گذاشتن به حریم کشورها، برای همیشه به این خصومت و منازعه جهانی پایان دهند».

اطلاعیه
08/19/1401 - 09:51

جریانی تندرو از بین دراویش گنابادی در اطلاعیه خود بر ضد نظام اسلامی ایران، اتهام هایی همچون کودک کشی را به نظام مقدس اسلامی ایران نسبت داده و این حکومت را با حکومت معاویه قیاس کرده است.