محمد بن عبد الوهاب

12/05/1396 - 14:48

محمد بن عبدالوهاب به جهت این‌که در یک خانواده اهل علم به دنیا آمده و در آن محیط رشد کرده بود طبعا اطرافیان وی که شامل پدر و برادر وی می‌شدند زودتر از بقیه به انحراف فکری وی پی بردند و با وی به مقابله پرداختند.

11/09/1396 - 17:45

فخر رازی از شخصیت‌های بزرگ اهل سنت است، با این وجود محمد بن عبدالوهاب نه تنها او را ستایش نمی‌کند بلکه او را سرزنش و تکفیر می‌کند.

10/10/1396 - 15:57

شیخ سلیمان بن عبدالوهاب، برادر محمد بن عبد‌الوهاب، با انتقاد شدید از برادر خود، در بیان افکار باطل برادرش و تاثیرات منفی آن در افکار عمومی آن دوران، معتقد است، محمد بن عبدالوهاب مردم را فریب داده و سخنان خود را در ظاهر به کتاب و سنت منتسب می‌کند اما برداشت‌های او غلط بوده و به مخالفت علما توجه نمی‌کند.

03/11/1396 - 10:49

دست اندازی وهابیت در معانی دینی به نفع مقاصد شوم خویش، برای همگان ثابت شده است. برداشت متفاوت از متون دینی توسط محمد بن عبدالوهاب که در آن دین به سمت نقض و رد مسلمانان و قتل و غارت آنها تحریف می‎شود، امری قطعی است. جریانات تروریستی داعش و غیره نیز به این مبانی استناد و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‎کنند.

03/10/1396 - 14:56

تفکرات جهادی که با بر جای گذاشتن خرابی‎ها و ویرانی و با ایجاد رعب و ترس مسلمانان، آنها را از تمدن و پیشرفت باز داشته است، خود وام‌دار اندیشه‎های متحجرانه وهابیت و رهبران فکری آنها است. اندیشه‎ای که خود از بی‌عقلی و دوری از تمدن ناشی شده است، نتیجه‌ای جز ویرانی و تحجر و عقب افتادگی را به بار نخواهد آورد.