محمد بن سلمان

صحرای سینا
08/07/1402 - 11:38

کوچاندن مردم فلسطین به کشورهای هم‌جوار، یکی از طرح‌هایی است که قدمت زیادی دارد و این فکر از ذهن صهیونیست‌ها بیرون نرفته است و آن را به عنوان راهکاری آسان برای حل موضوع فلسطین می‌دانند؛ اما کشورهای عربی و اسلامی، متوجه این توطئه هستند و به این اقدام رضایت نمی‌دهند.

خطر تکرار حادثه اشغال قدس برای مکه و مدینه
04/18/1401 - 12:15

بن سلمان در تصمیم جدیدش، اجازه واگذاری املاک مکه و مدینه را به صهیونیست ‌های دارای گذرنامه ‌های آمریکایی یا اروپایی داده است. این امر بر نفوذ آشکار آنان در حرمین شریفین افزوده و ممکن است خطر تکرار حادثه تلخ اشغال فلسطین و قدس این بار برای مکه و مدینه رخ دهد.

06/12/1396 - 21:01

تحولات اخیر در ساختار حکومتی عربستان سعودی بیانگر تحولات بنیادی در شیوه حکومت‌داری این رژیم است. بسیاری از اقدامات محمد بن سلمان از جمله کاستن اختیارات پلیس مذهبی در دستگیری افراد، برگزاری کنسرت‌های موسیقی و... در راستای محدودسازی نهادهای دینی در عربستان بوده و حاکی از گذار عربستان از یک حکومت دینی به حکومتی سکولار است.