فساد جنسی

07/03/1396 - 13:49

شوقی افندی به عنوان رهبر و سومین پیشوای بهائیان، دارای صفات رذیله‌ی اخلاقی بسیاری بوده است. جناب صبحی (مبلّغ مشهور بهائی و از دوستان نزدیک دوران جوانی شوقی افندی)، شوقی را فردی زناکار و هم‌جنس باز معرفی می‌کند. این در حالیست که پیشوایان دینی همواره به عنوان بهترین الگوی‌های جامعه‌ی بشری به شمار می‌روند.

04/12/1394 - 19:32

نشریه دیلی میل انگلستان با انتشار خبری تحت عنوان «You are married to the Lord and your daddy is your boyfriend» (یعنی شما با خداوند ازدواج می‌کنید و پدر شما دوست پسر شماست)، از مراسم ازدواج دختر بچه‌های آمریکایی با پدرانشان خبر داد. در این مراسم دختران با پدرانشان که نماینده خداوند محسوب می‌شوند، ازدواج می‌کنند و دختران بکارت خود را به پدرشان هدیه...

04/04/1394 - 21:21

این کلیسا نخست به کلیسای فرزندان خدا معروف بود و سپس خانواده عشق خوانده شد، به این دلیل که موعظات رهبر فرقه همراه با سخنانی از کتاب مقدس، عیسی مسیح، عشق و روابط جنسی آزادانه بود. دیوید برگ (1919- 1994) که به موسی (Moses) و سپس به «پدر دیوید» و بعد به «مو» (Mo) معروف شد، این فرقه را در سال 1968 در کالیفرنیا به عنوان بخشی از...