عبدالحمید اسماعیل‌زهی

02/19/1400 - 10:43

سخنان عجیب مولوی عبدالحمید، به عنوان امام جمعه اهل‌سنت شهر زاهدان، به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. او اخیراً به رد صلاحیت نامزدهای اهل‌سنت کرمانشاه اعتراض کرده است، در حالی‌که رد صلاحیت در این استان، ارتباطی به قومیت و مذهب ندارد!

شهداء،  ترور
12/28/1399 - 15:14

سپاه در کنار مردم و در خدمت مردم تا آخرین نفس ایستاده است. سپاه در مقابل اشرار و گروه‌های معاند تا آخرین قطره خون مقاومت می‌کند. فعالیت‌ فیک نیوزها تنها یک پاسخ دارد: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری...

12/09/1399 - 10:43

پس از تحرکات اخیر عبدالحمید اسماعیل‌زهی، یک رسانه‌ی زرتشتی - باستانگرا، به تمجید از او پرداخته و از وی به عنوان یک ایرانی راستین کرده است. این رسانه‌ی زرتشتی-باستانگرا به همین هم راضی نشده، بلکه چهره‌ی عبدالحمید اسماعیل‌زهی را با فتوشاپ، نورانی و روشن کرد!