صدا و سيما

صدا و سیما, سریال پنجره, راز, دونالدوالش, معنویت های کاذب
04/20/1401 - 13:47

از نظر مباحث فنی و شکلی، صدا و سیما از کارشناسان و افراد خبره ای برخوردار است، اما از کارشناسانی که در حوزه معرفتی و محتوایی از علمیت لازم برخوردار باشند کمتر بهره برده است؛ به همین خاطر قدرت لازم در رقابت و تحلیل در مقابل آثار سینمایی تولید شده در ترویج معنویت های انحرافی را دارا نبوده و نتوانسته محصولات قابل قبول و شاخصی به جامعه هدف ارائه دهد.

05/24/1393 - 01:11

اسفندیاری کارگردان این مجموعه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: در حالی که از یک ماه قبل آنونس این برنامه در اختیار پخش شبکه سه قرار گرفته بود، متاسفانه تا یک روز قبل از پخش برنامه، آن هم به دنبال تذکر و تاکید شخص مدیر شبکه، هیچ تبلیغی برای آن انجام نشد. این درحالی است که در همان ایام برای برخی سریال‌ها و فیلم‌های خارجی و برنامه‌های فوتبال مکرر تبلیغ و آنونس پخش می‌شد.