شیوه‌های جذب

03/15/1402 - 11:58

روش جذب آنان بدین‌ ­گونه است که ابتدا افراد را با روایات مربوط به نشانه­‌های ظهور حضرت حجت (عج) آشنا کرده و سپس با القاء این مساله که در حال حاضر در زمان ظهور هستیم، آنان را به یاری امام زمان (عج) فرا می‌خوانند. در مرحله دوم از سیر تبلیغاتی خود، علمای شیعه را به عنوان مانع جدی ظهور معرفی کرده، پس از آن یگانه مدافع دین را احمدالحسن بصری را به عنوان فرستاده امام (ع) و قائم آل محمد (عج) و فرزند امام و یمانی معرفی می‌کنند.