شعبان

سفارشاتی برای آخرین روزهای ماه شعبان
12/29/1401 - 12:11

هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند، خداوند ثواب روزه دو ماه پی در پی را برایش حساب می‏‌کند. (سید بن طاوس تذکر می‌دهد که ممکن است این سفارش برای کسانی باشد که کل ماه شعبان را روزه نگرفته‌اند.) امام رضا (ع) نیز به اباصلت سفارش کرد در روزهای پایانی ماه شعبان دعا، استغفار، تلاوت قرآن زیاد انجام بده! و دعایی در طلب بخشش از خداوند را بسیار بگو.

روزه مستحبی در ماه شعبان
12/25/1401 - 09:19

شيوه روزه دارى پيامبر (ص) در طول زندگى، متفاوت بود؛ ابتدا سه روز در اول شعبان، سه روز در نیمه شعبان و سه روز در اواخر شعبان روزه مستحبی گرفته و دو روز قبل ماه رمضان را افطار می‌کرد؛ در سال‌هاى پايانى، يك شيوه اتخاذ کرد و براى ماه شعبان، منزلتى ويژه قائل بود و آن را ماه خود خواند و روزه آن را سنّت نهاد و در ماه‌های دیگر سه روز را روزه مستحبی می‌گرفتند.