روز امید

امید به خورشید پشت ابر
12/01/1401 - 15:56

امام غایب همچون خورشید پشت ابر، امید بخش جامعه است؛ چون خورشید پشت ابر، یعنی حتماً یک روزی ابرها کنار می‌رود و امام زمان (عج) ظاهر می‌شوند و این یعنی امید مردم قطع نشود.

دشمن شناسی، امید آفرین است
12/01/1401 - 15:54

بررسی ابعاد اسلام پژوهی در اسرائیل، یک نوع دشمن شناسی و شناخت اهداف دشمن است که نتیجه آن برای ما، امیدبخش است. وقتی ابعاد فعالیت دشمن را رصد کنیم، متوجه بالا بودن سطح کیفی و کمی ارزش‌های خودمان می‌شویم. وقتی می‌بینیم در اسرائیل، دانشگاه‌های اسلام پژوهی وجود دارد، برایمان سؤال می‌شود، چرا باید این‌قدر اسلام برای آنها ارزش داشته باشد که دانشگاه‌های مستقلی به آن اختصاص بدهند.

امامت
12/01/1401 - 15:42

نام امام زمان (عج) و یاد این بزرگوار، دائماً به ما یادآوری می‌کند که طلوع خورشیدِ حق و عدل در پایان این شب ظلمانی، قطعی است؛ انسان‌ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم را مشاهده می‌کنند، مأیوس می‌شوند، اما یاد امام زمان (عج) نشان‌ دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد.

امید به ظهور و فرج در کلام مقام معظم رهبری (مدظله)
12/01/1401 - 15:40

نام امام زمان (عج) و یاد این بزرگوار، دائماً به ما یادآوری می‌کند که طلوع خورشیدِ حق و عدل در پایان این شب ظلمانی، قطعی است. انسان‌ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم را مشاهده می‌کنند، مأیوس می‌شوند؛ اما یاد امام زمان (عج) نشان‌دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد.

سفارش به انتظار در معارف دینی
12/01/1401 - 15:37

انتظار در لغت به معنای «چشم‌داشت»، «چشم به راه بودن» و «توقع داشتن» نسبت به آینده است و معنای اصطلاحی انتظار، حالتی درونی است كه باعث آمادگی فرد منتظر برای ظهور منجی و نجات یافتن می‌شود؛ این حالت روحانی و معنوی، از ایمان کامل به وعده الهی نشأت می‌گیرد و سبب می‌شود که فرد منتظِر، اشتیاق فراوان و علاقه‌ای وافر به ظهور منجی الهی و آسمانی داشته باشد.

صفحه‌ها