خسرو پرویز

فردوسی: خائن و بیگانه‌پرست برای ایران سودمند نیست
03/14/1403 - 11:16

«خسرو پرویز» با حمایت بیگانه روی کار آمد و دیدیم که رفتارهای ویرانگر بسیاری مرتکب شد که موجب آسیب به ایران شد. از این سخن فردوسی، این‌گونه عبرت به دست می‌آید: کسی که دشمن برای روی کار آوردن او هزینه می‌کند، برای ایران سودمند نیست.

قلاده‌های سگ خسرو پرویز
02/22/1403 - 22:18

وقتی واقعیت‌های تاریخی را بازگو می‌کنیم، می‌گویند: به نیاکان ما احترام بگذار، توهین نکن.

در پاسخ می‌گویم: توهین نمی‌کنم. واقعیت‌ها را با سند بیان می‌کنم. حقایقی که در بسیاری از رسانه‌ها پنهان می‌شود. بیان نمی‌شود.

اما درباره نیاکان...

12/24/1402 - 13:51

خسرو پرویز در شاهنامه، شخصیتی است مغرور، متکبر، خودخواه و بی‌رحم که برای رسیدن به قدرت، هیچ حد و مرز و هیچ اصل اخلاقی و انسانی نمی‌شناسد. تنها منافع خود را می‌بیند و به هیچ چیز و هیچ کسی وفادار نیست.

09/08/1396 - 18:16

در عصر حکومت خسرو پرویز، ارتش ساسانی علیه او قیام کردند، پس مجبور به فرار شد. خسرو پرویز از گرسنگی و تشنگی و خستگی، به ستوه آمده بود تا اینکه به یک عرب رسید، پس از آن عرب آب و غذا خواست، و مرد صحرانشین هم او را از گرسنگی و تشنگی نجات داد.