حجیت سنت

قرآنیون
12/01/1402 - 06:53

دکتر «احمد صبحی منصور» یکی از چهره‌های شاخص جریان افراطی «قرآنیون» برای اثبات مدعای قرآن‌بسندگی خود استدلال می‌کند که:«قرآن شریعت خدا است و سنت (روایات)، تفسیر و شریعت بشر و بر ضد شریعت خدا (قرآن)است؛ زیرا وظیفه پیامبر (ص) فقط ابلاغ «ما انزل الله» (قرآن) بوده». اما این برداشت، خلاف خود آیات قرآن است؛ زیرا خداوند در قرآن، وظیفه تعلیم، تزکیه، تبیین، را برعهده پیامبر (ص) قرار داده است.

قرآنیون
10/25/1402 - 09:58

طباطبایی، از چهره‌های شاخص «قرآنیون»، با وجود اینکه خود را پیرو قرآن می‌داند، اما هر کجا که آیات قرآن را بر خلاف نظر خود ببیند، مشکل را از آیات قرآن می‌داند. وی بعد از ذکر آیه 39 سوره یوسف، می‌نویسد: «مشکل این آیات این است که ظاهراً می‌رساند مشرکان، شرک در توحید خالقیت داشتند؛ حال آنکه هیچ مشرک و کافری، در طول تاریخ از جهت توحید در خالقیت، شرک ندارد؛ بلکه در توحید «الوهیت»، غیر خدا را عبادت می‌کردند». این گونه ادعاهای عجیب از جانب قرآنیون، به دلیل فاصله گرفتن از سنت رسول خدا (ص) و انکار حجیت سنت است.

قرآنیون
09/01/1402 - 11:53

احمد صبحی منصور از قرآنيون معاصر، با استناد به برخی از آيات قرآن تلاش مي‌یکند جايگاه پيامبر(ص) را در غير از شأن ابلاغ، نپذیرد و کارکرد سنت را در تمامی حوزه‌‌های دينی، از اعتبار ساقط کند؛ در این‌باره باید گفت، خود قرآن که معجزه‌ای بر نبوت رسول خدا(ص) است، بهترین دلیل برای حجییت سنت پیامبر(ص) است.

قرآنیون
08/23/1402 - 09:34

پیروان و طرفداران جریان انحرافی قرآن‌بسندگی، با خلط در معانی آیات قرآن می‌گویند، آیات قرآن، ما را به اکتفا به خداوند، به‌عنوان رب و اکتفا به قرآن، به عنوان کتاب ترغیب می‌کند؛ این ادعا، در حالی است که شمار زیادی از آیات قرآن، بر اعتبار سنت پیامبر(ص) و هر آنچه به ایشان منتسب است، صراحت دارد.

ابوالفضل برقعی منکر علم غیب نبی
05/09/1402 - 11:02

برقعی از بزرگان جریان قرآنیون ادعا کرده است که آیات قرآن برای عموم مردم قابل فهم و منکر حجیت سنت نبوی شده است؛ درحالی‌که برای اثبات این ادعا، باید تمام آیات قرآن را کنار هم دید و گزینشی به آنها رجوع نکرد. چون همان قرآنی که خود را نور و مبین معرفی می‌کند، در آیه دیگری فرمان به اخذ تمام اقوال رسول خدا (ص) را نیز صادر کرده است.