جیش العدل

چرا جیش العدل، انتخابات را تحریم می‌کند؟
03/30/1403 - 07:10

چون خوب می‌دانند که مشارکت بالای مردم در انتخابات قدرت ایران را در منطقه و جهان افزایش می‌دهد.