اهل کتاب

ادیان نت
09/15/1401 - 09:56

گرچه اهل ذمه می توانند آزادانه طبق اعتقاد مذهبی خود عمل کنند اما از انجام اعمالی که نزد مسلمانان گناه محسوب می شود، در ملاء عام منع شده اند.

07/21/1400 - 06:46

از بررسى اقوال و مطالعه فتاوای علمای شیعه به دست مى‌آید که در مورد جایز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، اختلاف بسیار ناچیز است و بیشتر فقیهان شیعه، این قسم ازدواج را روا مى‌دانند، بلکه ابن سعید حلّى آن را مورد اتفاق مى‌داند، و حتی نسبت به ازدواج دایم هم این بحث اختلافی است.

03/18/1399 - 21:14

برخی مدعی اند که قرآن (سوره حج، آیه 17) زرتشتیان را جزو اهل کتاب شمرده است. در حالیکه واقعیت آن است که قرآن، دین زرتشتی را دینی غیر آسمانی و خارج از حیطه اهل نجات به شمار آورده است.

06/07/1396 - 11:11

حادثه غدیر که در آخرین حجی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) انجام داد و در آن صحرای سوزان حجاز خلافت و وصایت بعد خود را به مردم معرفی کرد، این روز مهم را مسلمین عید قرار دادند هر چند برخی از مغرضین خدشه‌هایی به آن کردند اما آن قدر این روز مهم بوده است که اهل کتاب و ادیان دیگر الهی را هم تحت شعاع خود قرار داده است.