اعمال نوروز

قسمتی از اعمال نوروز
12/29/1401 - 16:41

اعمالی که در روایات برای نوروز نقل شده است، این است که هنگام نوروز غسل کن، لباس پاکیزه بپوش، خود را خوشبو کن و آن روز را روزه بدار. پس از نماز ظهر و عصر، نمازی چهار رکعتی بگزار؛ پس از نماز هم سجده شکر گزار و دعای خاصی بخوان که گناهان پنجاه ساله‌‏ات بخشوده می‌شود؛ پاشیدن آب در نوروز نیز سنّتی است که از عمل یکی از انبیاء ایجاد شده است.